Naisparien syrjimisestä hedelmöityshoidoissa uhkasakko

Viiden yliopistosairaalan johtajaylilääkärit linjasivat naisparit hedelmöityshoitojen ulkopuolelle.

uhkasakko
Munasolu mikroskoopin kuvassa.
Ralf Hirschberger / EPA

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on määrännyt viiden yliopistosairaalan johtajaylilääkärille 30 000 euron uhkasakon. Uhkasakolla tehostetaan lautakunnan antamaa päätöstä, jolla kielletään vastaajina olleita johtajaylilääkäreitä syrjinnästä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pyysi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa tutkimaan, oliko terveydenhuollon asiakasta syrjitty, kun häneltä oli evätty mahdollisuus hedelmöityshoitoihin julkisessa terveydenhuollossa.

Valtuutettu myös pyysi lautakuntaa tutkimaan olivatko yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärit syyllistyneet yhdenvertaisuuslaissa kiellettyyn syrjivään menettelyyn antamalla sairaanhoitopiireilleen määräyksen, jonka perusteella tietyt potilasryhmät, kuten itselliset naiset tai naisparit, suljettiin kokonaan pois julkisen terveydenhuollon hedelmöityshoidoista.

Johtajaylilääkärit olivat antaneet määräyksensä sairaanhoitopiireilleen huolehtiakseen resurssien riittävyydestä. Resursointi ei kuitenkaan ollut lautakunnan mielestä oikea tapa toimia. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan kaikki hedelmöityshoitoja tarvitsevat olisi pitänyt ohjata hoitojonoon.

Erityisen moitittavaa menettelyssä oli ollut lautakunnan mukaan se, että terveydenhuollon asiakkaalta oli evätty hedelmöityshoito, vaikka hän oli hankkinut hoidossa tarvittavat sukusolut omalla kustannuksellaan.

Eriarvoisuudesta huomautettu

Nyt annettu henkilökohtainen uhkasakko tällaisessa tapauksessa on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan pääsihteerin Juhani Kortteisen mukaan harvinaista.

– Se kertoo siitä epäuskosta, joka päätöksen toteutumisesta vallitsee, Kortteinen sanoo.

Kortteinen muistuttaa, että asiasta on huomautettu jo aiemmin, mutta tuloksetta.

Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti syksyllä 2014 hedelmöityshoidon yhtenäiset perusteet siten, että eri ryhmät olisivat yhdenvertaisessa asemassa. STM:n mukaan vain lääketieteelliset syyt voivat olla este hedelmöityshoitojen antamiselle. STM muistutti viimeksi viime vuoden keväällä, että hoidon antamisessa ei saa syrjiä eri ryhmiä.

Myös sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on aiemmin todennut olevan vastoin säädöksiä, jos hoitoja annetaan vain avio- ja avopareille.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätös ja uhkasakko eivät ole lainvoimaisia. Päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta. Jos muutosta haetaan, asian puiminen saattaa viedä vielä pitkään.