Yliopistosta maistereita ja amk:sta kandeja – korkeakoulujen yhteistyö horjuttaa duaalimallia

Opetusministeriö pitää kiinni korkeakoulujen erillisistä tehtävistä, vaikka käytännössä duaalimallin rajat ovat hämärtymässä.

korkeakoulut
YLE Etelä-Karjala

Harva sanoo ääneen sitä, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen syvenevä yhteistyö horjuttaa duaalimallia eli sitä, että yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on toisistaan erillään olevat tehtävät. Yliopistot ovat tutkimuslähtöisiä ja ammattikorkeakoulut käytännönläheisiä. Tehtävät perustuvat lakiin.

Opiskelijan liikkuminen ammattikorkeakoulusta yliopistoon on mahdollista nykyisenkin lain puitteissa, mutta puheissa ja visioissa opiskelijan siirtymisessä opintokokonaisuudesta toiseen ei olisi raja-aitoja. Asian ilmaisee suoraan Lahden ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja Kari Salmi (sd.)

– Onko niin, että maisterikoulutus on yliopistoissa ja kandikoulutus kaiken kaikkiaan ammattikorkeakouluissa, kysyy Salmi.

Onko niin, että maisterikoulutus on yliopistoissa ja kandikoulutus ammattikorkeakouluissa?

Kari Salmi

Salmen mukaan duaalimallia on väistämättä tarkasteltava nykyistä joustavammin, jos opintokokonaisuuksilla aiotaan vastata nykyistä paremmin yhteiskunnan ja elinkeinoelämän vaatimuksiin. Joustavampi koulutus työllistäisi ihmisiä paremmin.

Lahti harkitsee parhaillaan ammattikorkeakoulun osakkeiden luovuttamista LUT-konsernille. Vastineeksi LUT lisäisi maisteriohjelmiaan Lahden yliopistokeskuksessa. Lappeenrannassa yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyö on jo niin pitkällä, että päätökset yhteisestä kielikeskuksesta on tehty.

– Yksi kielikeskus pystyy antamaan parempaa ja monipuolisempaa kieltenopetusta sekä yliopistolle että ammattikorkeakoululle, sanoo LUT:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö.

Opetusministeriö valvoo korkeakoulujen kehitystä

Korkeakoulujen yhteistyön syveneminen odottaa vielä Tampere3:n (siirryt toiseen palveluun) etenemistä. Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat yhdistymässä yhdeksi yliopistokonserniksi. Tampere on edelläkävijä, joka hakee korkeakouluille uutta suuntaa yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Korkeakoulujen strategisesta ohjauksesta vastaavan johtajan Hannu Sirénin mielestä duaalimalli ei horju.

– Se mitä minä tiedän yhteistyöstä Tampereella, Rovaniemellä ja Lappeenrannassa, niissä toteutustavat ovat sellaisia, että niissä se ei horju. Korkeakoulut ovat itsenäisiä. Ammattikorkeakoulun hallituksessa tehdään ammattikorkeakouluja koskevat päätökset ja yliopiston hallituksessa omansa omistajasta riippumatta, sanoo Sirén.

Duaalimalli nousee keskusteluun

LUT-konserni on kertonut rakentavansa korkeakoulujen tulevaisuutta duaalimallin varassa. Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö ei ole nykyiseen järjestelmään kuitenkaan tyytyväinen.

– Kun ammattikorkeakouluja rakennettiin, se meni heti överiksi, kun alettiin puhua ylemmistä amk-tutkinnoista ja jopa väitöskirjoista. Suomi pyörii insinöörien, sairaanhoitajien ja tradenomien varassa. Meidän pitää palauttaa kunniaan työelämälähtöiset ammattitutkinnot, sanoo Tuomo Rönkkö.

Meidän pitää palauttaa kunniaan työelämälähtöiset ammattitutkinnot.

Tuomo Rönkkö

Rönkön mielestä opintopolkuja yliopistoon pitää avata niille, jotka haluavat, osaavat ja joilla on kykyä suorittaa vaativampia korkeakouluopintoja.

Saimaan ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja Tuomas Telkkä (kok.) on varma, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen suhteesta ja duaalimallin tulevaisuudesta käydään vielä paljon keskustelua. Telkän mukaan ammattikorkeakoulut eivät häviä minnekään, mutta olisi hyvä keskustella siitä, miten yliopistot ja amk:t voisivat hyödyntää väheneviä resurssejaan yhdessä. Ammattikorkeakoulujen katoamisesta on esittänyt huolensa opetusalan ammattijärjestö OAJ (siirryt toiseen palveluun).

– Mikä on ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rooli tulevaisuudessa? Tämän kysymyksen korkeakoulupoliitikot löytävät vielä edestään, sanoo politiikan jättävä Telkkä.

Tämän kysymyksen korkeakoulupoliitikot löytävät vielä edestään.

Tuomas Telkkä

Suomessa on käyty myös keskustelua yliopistojen jakautumisesta tiede- ja opetusyliopistoihin (siirryt toiseen palveluun). LUT:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö ei ymmärrä jaottelua.

– Ei ole olemassa yliopistoa, jossa ei ole tutkimusta. Se on ammattikorkeakoulu, sanoo Rönkkö.