Pohjoismaille yhteinen saamelaismääritelmä

Suomi, Norja ja Ruotsi ovat päässeet sopuun Pohjoismaisesta saamelaissopimuksesta. Seuraavaksi kukin maa pyrkii ratifioimaan sopimuksen.

saamelaiset
Vuoigatvuohta- ja bargoministtar Anáris 14.12.2015
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström vieraili Inarissa 14. joulukuuta.Vesa Toppari / Yle Sápmi

Suomen oikeusministeriön mukaan sopimukseen on tulossa Norjan saamelaiskäräjälain äänioikeussäännöstä vastaava yhteispohjoismainen saamelaismääritelmä.

Johtaja Johanna Suurpää oikeusministeriöstä pitää mahdollisena, että Suomen lakia pitää muuttaa saamelaismääritelmän osalta. Suurpää ei halunnut arvioida, vaatiiko yhteispohjoismainen saamelaiskäräjien äänioikeussäännös Suomen nykymääritelmän tiukentamista vai väljentämistä.

Oikeusministeriön tiedotteen mukaan tavoite on täsmentää Suomen äänioikeussäännöstä seuraaviin syksyn 2019 eduskuntavaaleihin mennessä.

Johtaja Suurpään mukaan sopimuksesta saavutettua kolmen pohjoismaan neuvottelutulosta teksteineen ja perusteluineen ei voida vielä julkistaa.

Oikeusministeriön tiedotteen mukaan sopimus ei muuta maa- ja vesioikeuksia saamelaisten kotiseutualueella. Suomessa saamelaisten kotiseutualuetta ovat Utsjoen, Enontekiön ja Inarin kunnat ja Sodankylän kunnan pohjoisosa.

Maa- ja vesioikeuksia ei muuteta mutta täsmennetään

Oikeusministeriön tedotteen mukaan sopimuksen voimaansaattamislaissa täsmennetään myös maa- ja vesioikeussäännöksiä. Saamelaisten osallistusmismahdollisuuksia valtion maiden ja vesien hoidon ja käytön suunnittelussa kehitetään. Kehitys tapahtuu tapahtuu Metsähallituksen yhteyteen perustetuissa kuntakohtaisissa neuvottelukunnissa Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella.

Tiedotteen mukaan sopimus "turvaa saamelaisten perustuslaillisen oikeuden oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen".

Oikeusministeriön mukaan kolmen Pohjoismaan hallitusten saavuttama neuvottelutulos tarkastetaan lakiteknisesti kussakin maassa. Siinä selvitetään pohjois-saamen, suomen, norjan ja ruotsin -kielisien sopimustekstien vastaavuus. Myös se tarkastetaan, ovatko kansalliset lait sopusoinnussa tulevan Pohjoismaisen saamelaissopimuksen kanssa.

Tarkastusvaiheen jälkeen Suomessa Tasavallan Presidentti antaa hallitukselle allekirjoitusvaltuuden. Tämän jälkeen hallitus valmistelee eduskunnalle annettavan esityksen Pohjoismaisen saamelaissopimuksen hyväksymisestä.

Tämä artikkeli perustuu oikeusministeriön 21.12.2016 julkaisemaan tiedotteeseen "Pohjoismaisesta saamelaissopimuksesta neuvottelutulos, hallitus vie ratifioitavaksi."