Nainen on parisuhteen työnjohtaja? "Sen voi helposti kokea kontrolloinniksi"

Tasa-arvon vaatiminen kotitöissä ja lasten hoitamisessa voi tuntua miehestä riistämiseltä, sanoo yhteiskuntapolitiikan väitökirjatututkija Tiina Sihvo. Juttu on julkaistu joulukuussa 2016.

Avioliitto ja parisuhde
Nainen ja mies keittiössä
Naisen ja miehen perinteiset roolit ovat muuttumassa. Tutkijan mukaan miehiltä vaaditaan hyvin paljon panostusta kotitöihin ja lasten hoitamiseen.Jonna Karjalainen / Yle

Mistä tulee ajatus naisten vaativuudesta ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Muun muassa nämä kysymykset saivat neljä tutkijaa käsittelemään aihetta, jossa analysoidaan naisvalituksen ilmentymiä.

– Meillä on nyt käynnissä sellainen tutkimus kuin naisvalitus parisuhteen epätasa-arvon ilmauksena. Tutkimme naisten kokemuksia epätasa-arvosta parisuhteessa.

– Eli tällaista naisten usein keskinäistä valitusta, jossa ikään kuin tunnistetaan parisuhteen ja perhe-elämän rakenteellisia ongelmakohtia. Esimerkiksi kotitöiden epätasa-arvoinen jako, yhteiskuntapolitiikan väitöskirjatutkija Tiina Sihto kertoo.

Yleinen oletus Sihdon mukaan on, että naiset ovat vaativia. Tämä kannattaa hänen mielestään kuitenkin kyseenalaistaa.

– Sen voi helposti kokea kontrolloinniksi, jossa toinen on ikään kuin työnjohtajana, joka sanoo, että kaupasta ostetaan näitä ja näitä asioita. Jonkun on tehtävä se kotona, sillä muuten asiat eivät luonnistu. Meidän tutkimuksessamme tuli esille myös seikkoja, että miten tästä naisvalituksesta voisi päästä ulos.

"Myös naiset puhuivat itsestään vaativina"

Parisuhdekeskustelua käydään hyvin paljon ja Tiina Sihdon mielestä se nousee aika ajoittain esille.

– Tämä liittyy miehen roolin mahdolliseen muutokseen. Aikaisemmin kotitöiden sukupuolitapainen jako on otettu valmiina ja nyt ihmiset kyseenalaistavat sitä. Miehiltä vaaditaan hyvin paljon panostusta kotitöihin ja lasten hoitamiseen.

Aikaisemmin kotitöiden sukupuolitapainen jako on otettu valmiina ja nyt ihmiset kyseenalaistavat sitä.

Tiina Sihto

– Miehille voi tulla tunne, että tasa-arvon vaatiminen kotitöissä ja lasten hoitamisessa voi tuntua riistämiseltä.

Naisvalitusartikkelissa analysoidaan myös kodin organisointiin liittyvää ajatus- ja hallinnointityötä, josta yleensä on nainen vastuussa.

– Kun analysoimme haastattelujen aineistoja tutkimusta varten, niin me huomasimme, että myös naiset puhuivat itsestään vaativina.

– Usein nämä käytännön esimerkit siitä olivat, että naiset halusivat, että mies osallistuisi tasa-arvoisemmin esimerkiksi kotitöihin tai lasten hoitoon, yhteiskuntapolitiikan väitöskirjatutkija Tiina Sihto sanoo.

Nainen on sanonut asiasta jo monta kertaa

Käytännön tasolla Sihto tarkoittaa esimerkiksi, että kumppani täyttäisi tiskikoneen.

– Minun mielestäni on hirvittävän hankala hahmottaa näitä asioita vaativuutena ja, että kun joku toivoo tasa-arvoisempaa työnjakoa.

– Ehkä se linkittyy tähän tietynlaiseen jakoon mikä meillä on olemassa. Naisten tekemät kotityöt ovat usein ajallisesti toistuvia, kuormittavampia. Siihen, kun alkaa vaatia muutosta, niin se helppo nähdä liikana vaativuutena. Vaikka oikeasti se on halua tasa-arvolle.

Tiskikone nopeuttaa kotitöitä.
Naiset toivovat tasa-arvoa muun muassa keittiötöihin ja lasten hoitamiseen.Mari Nupponen / Yle

Sihdon mukaan haastatteluaineistossa tuli esiin toisteisuus, eli nainen on sanonut asioista monta kertaa.

– Se lähtee neutraalista tavasta keskustella. Aikaa myöten siihen kertyy turhautumista, jolloin siitä muodostuu vähemmän rakentavaa.

– Mutta samalla otetaan ne ikään kuin annettuna ja ajatellaan, että näihin asioihin ei voi vaikuttaa tai näille ei voi tehdä mitään. Vaan niistä valitetaan tyyliin, että meillä mun mies ei tee sitä ja tätä. Siinä identifioidaan ne ongelmakohdat, mutta siihen ei aktiivisesti haeta muutosta.

Perinteiset sukupuoliroolit kotitöissä voivat tehdä hyvin onnettomiksi

Tiina Sihto myöntää ihmetelleensä emeritusprofessori Timo Airaksisen kommenttia, ettei aina voilla sympaattinen ja empaattinen koti-isä, joka uhrautuu perheensä puolesta.

– Miksei tämä voi myös toisin päin, onhan myös naisilla yhtälailla oikeus perheen ja parisuhteen ulkopuoliselle ajalle ja rooleille.

Naisten parisuhdetyytyväisyydelle on hyvin keskeistä, että mies osallistuu kodin hoitamiseen. Kodissa solahdetaan Tiina Sihdon mukaan melko helposti perinteisiin sukupuolirooleihin.

– Aikaa myöten sellainen työnjako voi tehdä hyvin onnettomaksi.

Onhan myös naisilla yhtälailla oikeus perheen ja parisuhteen ulkopuoliselle ajalle ja rooleille.

Tiina Sihto

Avoin kommunikointi ja töiden tasainen jakaminen ovat Sihvon mukaan auttavia asioita.

– Ihmiset olisivat onnellisempia parisuhteissa ja ei tulisi näitä, että miehet pakenevat henkisesti ja fyysisesti kotoa. Tässä emeritusprofessorin jutussa tuli esille, että mies ei tunne olevansa oma itsensä. Onhan se tosi raskasta.

– Ulospääsy on nimenomaan se, että yhdessä toista syyllistämättä keskustellaan asioista. Tärkeää on keskustella avoimesti siitä, mitä kumpikin haluaa ja toivoo toiselta parisuhteessa, ei siis pelkästään koskien lastenhoitoa ja kotitöitä, vaan ylipäänsä parisuhteiden elettyä arkea laajemminkin.