Aluehallintovirasto: Vantaan lastensuojelussa on ongelmia

Vantaan kaupungin mukaan ongelmat ovat tiedossa ja niihin on tartuttu, mutta uusien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on haasteellista. Aluehallintoviraston ratkaisu koskee vuonna 2014 tehtyä kantelua.

Vantaa
Pieni tyttö pitää käsiä ristissä pöydällä.
Yle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ripittää Vantaan kaupungin lastensuojelun tilaa joulukuun 16. päivä antamassaan ratkaisussa.

Aluehallintoviraston mukaan työntekijöiden vähäinen määrä saattaa uhata lastensuojelun laatua ja lainmukaisuutta, eikä Vantaalla ole aina kyetty järjestämään eri alueilla asuville lapsille ja lapsiperheille yhdenvertaisia lastensuojelupalveluita.

Aluehallintoviraston kaupungilta saaman selvityksen mukaan valtaosa sosiaalityöntekijöistä on ollut muodollisesti epäpäteviä. Työntekijöillä on myös ollut vastuullaan keskimäärin 40–60 asiakasta kerralla, kun sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan asiakkaita olisi oltava enimmillään 30–40 yhtä työntekijää kohden.

Aluehallintovirasto kiinnittää ratkaisussa Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan huomion siihen, että lastensuojelu turvataan myös tilanteissa, joissa henkilöstö vaihtuu. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on ollut kaupungille vaikeaa ja vaihtuvuus suurta.

Toinen kantelu käsittelyssä

Aluehallintovirasto otti asian käsiteltäväkseen kantelun pohjalta sen jälkeen, kun Vantaan lastensuojelun ongelmat nousivat julkisuuteen vuoden 2014 loppupuolella. Aluehallintoviraston niin sanotun jälkivalvonnan tiedot perustuvat 1,5–2 vuoden takaiseen tilanteeseen, mutta sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Marja-Leena Stenroos epäilee ongelmien olevan edelleen ajankohtaisia.

– Keväällä aluehallintovirastoon tuli lastensuojelun Tikkurilan toimipisteen työntekijöiden kantelu. Siitä tulee se käsitys, että ainakaan kovin nopeasti ongelmiin ei ole pystytty vastaamaan, Stenroos sanoo.

Työntekijöiden keväällä tekemään kanteluun aluehallintovirasto antaa ratkaisunsa myöhemmin tällä viikolla.

Palkankorotuksilla potkua rekrytointiin

Vantaan perhepalveluiden johtaja Anna Cantell-Forsbom kertoo, että kaupunki on tehnyt jo useita toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Hänen mukaansa lähiesimiehiä on ohjeistettu huolehtimaan siitä, että työntekijöiden asiakasmäärät pysyvät suositusten mukaisina. Myös rekrytointiin on panostettu.

– Sosiaalityöntekijöiden palkkoja nostettiin helmikuussa, palkallisella graduvapaalla työntekijöitä kannustetaan suorittamaan opinnot loppuun ja työntekijöiden jaksamiseen on kiinnitetty huomiota, Cantell-Forsbom luettelee.

Alueellisten erojen tasaamiseksi Vantaalla pohditaan organisaatiorakenteen uudistamista, jolloin eri puolilla Vantaata ei olisi erillisiä yksiköitä vaan lastensuojelua johdettaisiin yhtenä kokonaisuutena.

Laajempi pula sosiaalityöntekijöistä

Cantell-Forsbom myöntää, että tilanne ei ole helppo.

– Vantaa on samassa tilanteessa kuin muut Suomen kunnat. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on haasteellista ja työntekijöiden vaihtuminen on suurta. Vaihtumistilanteessa on tekemistä, että saadaan turvattua palvelut kaikille asiakkaille.

Myös aluehallintoviraston Stenroos kertoo, että Vantaan vaikeudet sosiaalityöntekijöiden riittävyydessä eivät ole ainutlaatuisia.

– Ongelma ei koske pelkästään Vantaata. Se on tosiasia, että päteviä sosiaalityöntekijöitä ei ole riittävästi saatavilla, jotkin kunnat onnistuvat paremmin ja jotkut heikommin, Stenroos sanoo.

Stenroosin mukaan erityisesti sijaisuusehtoja tiukentava sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on johtanut useissa kunnissa rekrytointivaikeuksiin, eikä helpotusta tilanteeseen ole kovin nopeasti odotettavissa.