1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Tutkimus: Naislääkärin hoitamat iäkkäät potilaat kuolevat harvemmin kuin mieslääkärin potilaat

Suomalaisasiantuntijan mukaan tulos on tilastollisesti merkitsevä, ehkä jopa merkittävä.

Kuva: Eeva Kuivas / Yle

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan naispuolisten lääkäreiden hoitamat potilaat kuolevat tai palaavat takaisin sairaalahoitoon harvemmin kuin mieslääkäreiden potilaat.

Tutkijat kävivät lävitse yli 1,5 miljoonan Medicaren potilaan tietoja. Medicare on julkisen puolen sosiaalivakuutusohjelma, joka tarjoaa turvaa muun muassa yli 65-vuotiaille. Tutkittavista yli 900 000 oli naisia ja yli 600 000 miehiä.

Potilaiden todennäköisyys kuolla ennenaikaisesti oli neljä prosenttia pienempi niillä, joiden lääkäri oli nainen. Todennäköisyys, että potilas palasi sairaalaan seuraavan 30 päivän aikana oli puolestaan viisi prosenttia pienempi.

– Lääkärin sukupuolella näyttäisi olevan eniten merkitystä kaikkein sairaimpien potilaiden kohdalla, sanoo päätutkija Yusuke Tsugawa Harvardin yliopistosta.

Tutkijat arvioivat, että Medicaren asiakkaiden keskuudessa sattuisi vuosittain 32 000 kuolemaa vähemmän, jos kaikki lääkärit yltäisivät samalle tasolle parhaiden naislääkäreiden kanssa.

"Naislääkärit tekevät ehkä asioita eri tavalla"

Tulos ei muuttunut, kun vertailtiin pelkästään sairaaloissa työskentelevien lääkäreiden hoitotuloksia. Myös muita mahdollisia tekijöitä - kuten se, että terveemmät potilaat päätyisivät naislääkäreille - eliminoitiin vertailusta ilman että mies- ja naislääkäreiden ero olisi muuttunut miksikään. 

Tutkijoiden mukaan tutkimustulos saattaa kertoa siitä, että naislääkärit tekevät joitain asioita eri tavalla kuin mieslääkärit. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, millaisia nämä asiat ovat.

Aiemmissa yhdysvaltalaistutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että naislääkärit noudattavat mieslääkäreitä paremmin hoidosta annettuja ohjeita. Lisäksi naislääkäreiden kanssakäyminen potilaiden kanssa on potilaskeskeisempää kuin mieslääkäreiden. 

Ylilääkäri Matti Mäkelä, THL. Kuva: Yle

Tuloksia ei voi suoraan verrata Suomeen

Ylilääkäri Matti Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta pitää yhdysvaltalaistutkimusta hyvin tehtynä, mutta ei halua vetää yhtäläisyysmerkkejä Yhdysvaltain ja Suomen tilanteiden välille. Suomessa samanlaista tutkimusta ei ole tehty.

Mäkelä korostaa sitä, että vaikka kuolleisuusero onkin useita prosentteja, ei vaikutus ole kovin suuri kun katsotaan koko potilaskuntaa. Esimerkiksi jos 200 potilasta joutuu sairaalaan ja heistä 20 kuolee niin vainajia syntyy vain yksi enemmän, jos pääasiallisena hoitavana lääkärinä on mies. 

Mäkelä myöntää, että ero mies- ja naislääkäreiden hoitotulosten välillä on tilastollisesti merkitsevä. Se voi hänen mukaansa olla myös merkittävä.

Myös aiempiin tutkimuksiin perustuvat selitysarviot, empatia ja hoitosuositusten noudattaminen, saattavat päteä Yhdysvalloissa. Kenties naislääkärit noudattavat paremmin sikäläisiä "kelpo hoito -suosituksia", hän pohtii.

Mäkelä ei pidä mahdottomana, että tutkimustulos pätee myös Suomessa. Tutkimustietoa asiasta ei ole. Hänen mukaansa tuloksia ei voi kuitenkaan soveltaa suoraan meille. Suomessa esimerkiksi mieslääkärit noudattavat myös hyvin hoito-ohjeita, hän sanoo.

Yhdysvaltalaistutkimus on julkaistu The JAMA Network (siirryt toiseen palveluun) -sivustolla.