1. yle.fi
  2. Uutiset

Päijät-Häme voittajien joukossa maakuntauudistuksen rahanjaossa

Merkittävä osa kuntien tehtävistä siirtyy maakunnille vuonna 2019. Samalla rahanjako menee uusiksi.

maakunnat
Hallituksen esitysluonnos maakuntien rahoituslaiksi 22.12.2016
Hallituksen esitysluonnos maakuntien rahoituslaiksi 22.12.2016Timo Aro 2016

Päijät-Häme on taloudellisten hyötyjien joukossa sote- ja maakuntauudistuksessa. Aluetutkija Timo Aron mukaan hallituksen esitysluonnoksessa Päijät-Häme on kuuden eniten hyötyvän maakunnan joukossa.

Jos lasketaan pelkästään maakunnan rahoituksen muutos ilman valtionosuuksien muutosta, Päijät-Häme saisi 111 euroa asukasta kohden verrattuna tähän vuoteen. Kuntien valtionosuudet laskevat kuitenkin vuoden 2016 tasosta 70 euroa asukkaalta, joten kokonaisuutena Päijät-Hämeen rahoitus nousee tämän vuoden tasosta 41 euroa asukasta kohden.

– Olennaisin ja tärkein peruste laskelmille on ikärakenne ja palveluntarve. Muut kriteerit liittyvät asukasmäärään, vieraskielisyyteen, kaksikielisyyteen, asukastiheyteen ja saaristomaisuuteen, selvittää aluetutkija Timo Aro.

Kaikkiaan 11 maakuntaa jää plussan puolelle maakuntien rahanjaossa. Maakuntauudistuksessa menettäjiä ovat Etelä-Savo, Kymenlaakso, Satakunta ja Uusimaa. Suurin voittaja on Pohjois-Pohjanmaa, jonka rahoitus nousee 178 euroa asukkaalta.

Kalabaliikkia odotettavissa

Uudistukset tapahtuvat vaiheittain. Täysimittaisena hallituksen esitysluonnoksen laskelmat olisivat voimassa vuonna 2024.

Sote- ja maakuntauudistuksessa Suomeen perustetaan 18 itsehallinnollista maakuntaa. Maakuntien vastuulle siirtyvät 1. tammikuuta 2019 alkaen julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi, ensihoito, ympäristöterveydenhuolto, maakuntaliittojen tehtävät sekä joitakin muita kuntien ja valtion aluehallinnon tehtäviä.

Samalla kuntien tehtävät vähenevät merkittävästi. Kun valtio ottaa vastuun maakuntien rahoittamisesta, vastaava määrä kuntien tuloja siirretään maakuntien rahoitukseen. Aro arvelee, että uutta rahanjakoa ei kaikkialla niellä ihan sellaisenaan.

– Niin kauan kuin on puhuttu alueiden ja kuntien välisistä olosuhde- ja kantokykyeroista, on aina myös syntynyt kalabaliikkia suuntaan tai toiseen. Aina kun tehdään laskelmia, jotka perustuvat erilaisiin kriteereihin, on selvä asia, että sen aina katsotaan suosivan joitakin alueita. Toiset taas kärsivät muutoksista, sanoo Aro.

Erona aikaisempaan on Aron mukaan se, että nyt on menossa samanaikaisesti kaksi valtavan suurta muutosta päällekkäin. Sote-ja maakuntauudistuksen seurauksena kuntien olosuhteet tulevat poikkeamaan radikaalisti aikaisemmasta.

Lue seuraavaksi