Tyksin T3-työmaan tukirakenteita aletaan purkaa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan ongelmat liittyvät todennäköisesti Ruduksen toimittamaan valmisbetoniin.

betoni
Tyksin T3-rakennustyömaa
Ari Welling / Yle

Turun yliopistollisen keskussairaalan T3-sairaalatyömaan tukirakenteita aletaan purkaa maanantaina 2. tammikuuta.

Tukirakenteiden betoninäytteistä tehdyt tutkimukset osoittavat, että lopullinen lujuus jää vaatimusten alapuolelle. Monessa kohdassa alitus on merkittävä. Alituksen taustalla ovat betonin liian pieni tiheys ja liian suuri ilmamäärä. Työvirhettä ei pidetä tässä vaiheessa ongelman syynä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan ongelmat liittyvät todennäköisesti Ruduksen toimittamaan valmisbetoniin.

T3-hankkeen projektijohtajan Timo Seppälän mukaan tutkimusten tulokset vahvistavat, että tehdyt antura- ja seinärakenteet on purettava ja rakennettava uudelleen. Rakenteiden korjaaminen olisi epävarmaa tai jopa mahdotonta.

Liikennejärjestelyt työmaa-alueella muuttuvat

Helsingintien katualueella olevien rakenteiden purkaminen aloitetaan vuodenvaihteen jälkeen, rata-alueella rakenteet uusitaan ensi kesänä. Myös rakentamisjärjestys muuttuu. Kansirakenne valmistuu ensin T-sairaalan puolelta eli Helsingintien itäpuolelta.

Purkutyöt muuttavat työmaan lähialueen liikennejärjestelyjä. Jatkossa Helsinginkadulla Turun suuntaan ajavilta poistuu toinen kaista. Työmaan kohdalla on yksi neljä metriä leveä kaista Turun suuntaan ja toinen Helsingin suuntaan.

T3-sairaalan valmistuminen myöhästyy noin kymmenen kuukautta. Sairaalan arvioitu valmistumisajankohta on loppukesä 2021.

Betonin lujuusongelman selvittely jatkuu edelleen. Loppuraportin odotetaan valmistuvan helmikuussa. Loppuraportissa arvioidaan tarkemmin betonin lujuusongelmaan johtaneita syitä.

Liikennevirasto on selvittänyt betonin lujuusongemia mm. silloissa. Virasto on luvannut tiedottaa selvitystensä tuloksista ensi viikon alussa.