1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kaivosteollisuus

Australialaisyhtiö laajentaa litiumin etsintää Orivedellä ja Somerolla

Yhtiön mukaan Suomi on hyvin potentiaalinen maa litiumlöydöksille.

Litiumia käytetään esimerkiksi puhelinten akkuihin. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Australialainen malmiyhtiö suunnittelee jatkavansa malminetsintää Oriveden Eräjärvellä ja Somerolla.

Savannah Resources -yhtiö kartoitti litium-esiintymiä Eräjärven kallioperästä loppukesän ja syksyn 2016 aikana.

Someron ja Eräjärven alueilta kerätyistä näytteistä on löydetty litiumia sisältävää kiviainesta. Eräjärveltä toimitettiin laboratoriotutkimukseen lähes 300 kivinäytettä ja Somerolta lähes 250.

Litiumia tarvitaan muun muassa puhelinten ja tietokoneiden akkujen valmistamisessa.

Yhtiö aikoo laajentaa litiumtutkimuksia alueella, porauksia kaavaillaan tehtäväksi 2017 talvella. Tarkemmat suunnitelmat tehdään myöhemmin.

Kaivoksen perustamiseen vielä matkaa

Yhtiön mukaan Suomi on hyvin potentiaalinen maa litiumlöydöksille. Sekä Oriveden että Someron litiumalueet sijaitsevat helppojen kulkuyhteyksien päässä.

Kaivoksen perustamiseen on kuitenkin vielä matkaa. Jatkotutkimuksilla selvitetään ovatko alkuaineiden pitoisuudet niin suuria, että niiden louhiminen olisi taloudellisesti kannattavaa.

Jo aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että Eräjärven alueen kallioperässä on muutamia litiumpitoisia kivilajeja.