Vantaan lastensuojelu sai huomautuksen avilta – Ei riittävästi aikaa tavata lapsia

Vantaalainen lapsi ei pääse juttelemaan lastensuojelun sosiaalityöntekijälle niin usein kuin pitäisi. Vantaan sosiaalityöntekijät kantelivat omasta työnantajastaan Vantaan kaupungista aluehallintovirastolle.

lastensuojeluilmoitukset
Lapset rakentavat hiekkakakkuja.
Petri Lassheikki / Yle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Vantaan kaupungin lastensuojelusta vastaaville viranhaltijoille huomautuksen lastensuojelulain rikkomisesta. Sosiaalityöntekijät eivät ole pystyneet tapaamaan asiakkaaksi tulleita lapsia riittävästi henkilökohtaisesti eikä Vantaalla ole nimetty lain edellyttämää vastuusosiaalityöntekijää.

Vantaan Tikkurilan alueen lastensuojelun avopalvelujen sosiaalityöntekijät kantelivat aluehallintovirastolle omasta työnantajastaan Vantaan kaupungista viime maaliskuussa, kun he huolestuivat asiakkaiden oikeuksista ja lastensuojelulain toteutumisesta. Taustalla on pitkään jatkunut henkilöstö- ja palveluvaje.

Vuoden aikana sosiaalityöntekijä ei ollut ehtinyt esimerkiksi tavata 15:ttä prosenttia sijoitetuista lapsista.

Avi muistuttaa, että yksittäisten lasten tarpeet ja oikeudet eivät voi jäädä odottamaan.

– Tässä on huolena, että lapset eivät ole saaneet ajoissa sitä apua, mikä heille lain mukaan kuuluu. Jos heidän tilannetaan ei ole pystytty arvioimaan heti ilmoituksen tultua riittävän tarkasti, niin aina on se riski, että voi tapahtua hyvinkin huolestuttavia asioita ja tämän lapsen kasvuun ja kehitykseen voi tulla ongelmia jatkossakin, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Marja-Leena Stenroos Etelä-Suomen aluehallintovirastosta toteaa.

Avin mukaan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän tulee tavata lapsi asiakassuunnitelmaan tarkemmin kirjattavalla tavalla riittävän usein henkilökohtaisesti.

Aluehallintovirasto toteaa lisäksi, että asiakassuunnitelmien laatimisessa ja päivittämisessä on ollut Vantaalla puutteita. Työntekijöitä on ollut liian vähän lastensuojelun asiakasmäärään nähden eikä palvelujen yhdenvertaista saatavuutta alueellisesti ole pystytty turvaamaan.

Huomautuksen perusteet tulevat laista

Vantaan kaupungin mukaan henkilöstötilanne on parantunut sosiaalityöntekijöiden maaliskuisen kantelun jälkeen, koska useita sosiaalityöntekijöiden virkoja on saatu täytettyä joko vakinaisesti tai määräaikaisena. Myös perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle vapauttaa kaupungin sosiaalityöntekijöiden työtunteja lastensuojelutyöhön.

Kaupungin mukaan sosiaalityöntekijöille hankitut kannettavat tietokoneet ja älypuhelimet auttavat tehostamaan tietojen kirjaamista jatkossa.

Avi viittaa päätöksessään muun muassa perustuslakiin, jonka mukaan jokaiselle on turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, sekä sosiaalihuoltolakiin, jonka mukaan lasta koskevissa asioissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Lisäksi lastensuojelulain mukaan lastensuojelua on järjestettävä tarvittavassa laajuudessa niinä vuorokauden aikoina, joina sitä tarvitaan.

_Lisätty kello 10.59 sosiaalihuollon johtavan ylitarkastajan Marja-Leena Stenroosin kommentti. _