Vaaratiedote koko maahan

Vaaratiedotteet
Itsenäisyyspäivän ilotulitusta
Yle / Petri Aaltonen

Vaaratiedote

30.12.2016 kello 20.00

Vaarallinen tieto ilotulitepadoissa. Patoja, joiden päällä on keltainen tarra "Tämä kylki yleisöön päin" ei pidä ampua. Lisätietoja www.tukes.fi (siirryt toiseen palveluun) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto / työ- ja elinkeinoministeriö

Varningsmeddelande

30.12.2016 kl. 20.00 Farlig information på fyrverkerigrytorna. De grytor på vilka det finns en gul dekal med texten "Denna sida mot publiken" bör inte användas. Mer information www.tukes.fi (siirryt toiseen palveluun) Säkerhets- och kemikalieverket / arbets- och näringslivsministeriet

Váralas geavahanráva illodollarussunbáđiin Oppa Suopma

30.12.2016 dmu 20.00 Váralas geavahanráva illodollarussunbáđiin. Báđiid, maid ade fiskes liimmagovva "Tämä kylki yleisöön päin" ii galgga báhčit. Lassidieđut www.tukes.fi (siirryt toiseen palveluun) Dorvvolasvuođa- ja kemikálavirgedoaimmahat / bargo- ja ealáhusministeriija