Liikennevirasto: Veitikan risteyssillan betonissa ongelmia

Liikennevirasto on tutkinut pistokokeilla 18 maantiesiltaa, jotka on rakennettu vuosina 2011-2016. Lujuuspuutteita ilmeni kuudessa sillassa, joista yksi on Veitikan risteyssilta Rovaniemellä.

sillat
Veitikansilta Rovaniemellä
Raimo Torikka / Yle

Liikennevirasto teki pistokokeita sen jälkeen, kun useassa betonirakenteessa havaittiin lujuusongelmia. Tutkitut sillat sijaitsevat eri puolella Suomea.

Jokaisesta sillasta otettiin 6 näytettä, joista tutkittiin puristuslujuus ja tiheys sekä tehtiin kaksi optista ilmahuokosanalyysiä.

Tutkimuksessa selvisi, että 6 siltaa ei täytä lujuuden osalta vaatimuksia. Sillat ovat Autovarikon silta Tampereella, Veitikan risteyssilta Rovaniemella, Suopellonpolun alikulkukäytävä Oulussa, Niemenrannan alikulkukäytävä Oulussa, Västersundomin risteyssilta Vantaalla sekä Takamäen risteyssilta Seinäjoella.

Yksiselitteistä syytä lujuuspuutteisiin ei ole vielä selvinnyt. Liikenneviraston mukaan ongelmasilloissa ei ole selvää yhteistä nimittäjää betonin toimittajan, urakoitsijan tai siltatyypin osalta.

Henkilöliikenteen ja elinkeinoelämän normaalikuljetusten on turvallista käyttää siltoja. Lujuuspuutteet näkyvät kuitenkin sillan lyhentyneenä käyttöikänä, joka suunnitellaan 100 vuodeksi.

Tutkimukset jatkuvat alkuvuoden aikana

Seuraavaksi selvitetään siltakohtaisesti vaadittavat toimenpiteet sekä laajennetaan otantaa.

Liikennevirasto käy läpi lisää vuosina 2011-2016 rakennettuja siltoja. Lisäksi näytteenottoa laajennetaan 5-10 vuotta vanhoihin siltoihin. Aikahaarukan laajentamisella saadaan selvyyttä eri lisäaineiden vaikutuksista.

Virasto myös jatkaa tehostettua laadunvalvontaa rakennettavien siltojen osalta toistaiseksi.