Nämä kuusi siltaa reputtivat betonin lujuustestit – "Tilaaja ei ole saanut sitä, mitä on tilannut"

Liikenneviraston pistokokeissa lujuuspuutteita siltoihin on aiheuttanut ainakin betonin liian korkea ilmapitoisuus. Siltojen uushankinta-arvot vaihtelevat 200 000:sta jopa noin 6 miljoonaan euroon.

sillat
Veitikansilta Rovaniemellä
Rovaniemen Veitikan silta on yksi betoniongelmista kärsivistä kuudesta sillasta Suomessa.Raimo Torikka / Yle

Liikenneviraston mukaan pistokokeissa reputtaneissa silloissa on ainakin yksi yhteinen piirre. Betonissa on havaittu liikaa ilmaa. Muita yhteisiä nimittäjiä, kuten betonin toimittaja, urakoitsija tai siltatyyppi, ei toistaiseksi ole tunnistettu. Sillat on rakennettu vuosina 2011-2016.

Tampere ja Vantaa

Testiin valitut sillat ovat hyvin erikokoisia. Suurimmat ovat yli 300 metriä pitkät sillat Kehä III:sella Västersundomissa ja nk. Autovarikon silta Tampereella, joka on Lakalaivan siltakeskittymän viimeisin vuonna 2011 rakennettu, Ikealle päin johtava silta.

Siltainsinööri Hannu Paattilammi Pirkanmaan Ely-keskuksesta arvioi, että Tampereen silta olisi huonoista parhaassa kunnossa. Mahdollista vaikutusta sillan käyttöikään hän ei ryhdy kommentoimaan julkistettujen tietojen pohjalta.

Kahdeksantoista siltaa on poimittu testiin satunnaisotannalla. Kaikkiaan kyseiseen ikähaarukkaan lukeutuu noin 640 betonisiltaa Suomessa. Jatkotutkimukset kattavat yhtä suuren lukumäärän vuosina 2005 - 2010 valmistuneita siltoja. Luvuissa ei ole huomioitu kuntien tai tiekuntien omistamia siltoja.

Seinäjoki ja Rovaniemi

Seinäjoella lujuuspuutteita on havaittu nk. Takamäen risteyssillassa, joka on osa valtatiet 18 ja 19 yhdistävää eritasoliittymää uudella Seinäjoen itäisellä ohikulkutiellä. Silta otettiin käyttöön marraskuussa 2015. Sillan kokonaispituus on 71,5 metriä.

Takamäen risteyssilta Seinäjoen itäisellä ohikulkutiellä.
Takamäen risteyssilta Seinäjoen itäisellä ohikulkutiellä.Pasi Takkunen / Yle

Rovaniemellä tutkittiin kaksi siltaa, joista Veitikan risteyssillassa on havaittu ongelmia. Vuonna 2015 valmistunut silta on osa nelostien suurremonttia Rovaniemen ydinkeskustan kohdalla.

Oulu

Oulun kohteet ovat testatuista pienimpiä. Vastikään valmistuneet alikulkutunnelit sijaitsevat Oulunsalossa Hailuodon lauttarantaan vievän maantien varrella Niemenrannan kohdalla ja Oulujoen pohjoispuolella Hiukkavaarassa Vaalaan johtavan maantien varressa.

Oulunsalossa Niemenrannan alikulkukäytävä vie pientaloalueelle.
Oulunsalossa Niemenrannan alikulkukäytävä vie pientaloalueelle.Arto Veräjänkorva / Yle

Oulun alikulkusillat ovat tiettävästi kaupungin rakennuttamia, mutta nyttemmin Liikenneviraston vastuulla. Vastaavien alikulkujen kustannusarviot ovat noin 200 000 euroa. Mikäli siltoja jouduttaisiin purkamaan, hankkeen kokonaiskustannukset nousisivat purkukustannusten verran.

Ongelmasillat toimintakuntoisia

Yksikön päällikkö Minna Torkkeli Liikennevirastosta ei ole lujuusmittausten tuloksista huolissaan. Jatkossa huomiota kiinnitetään ensisijaisesti erityisen raskaasti liikennöityihin ja muihin korkean riskin reitteihin. Myös rautatiesiltoja ryhdytään tutkimaan.

– Kaikki sillat kantavat edelleen ihan hyvin normaalin henkilöauto- ja rekkaliikenteen, Torkkeli painottaa.

– Se, että kolmasosa alittaa vaatimukset on siltojen elinkaaren kannalta huolestuttavaa. Tilaaja ei ole saanut sitä, mitä on tilannut.

Liikennevirasto edellyttää betonisilloilta sadan vuoden käyttöikää. Minna Torkkelin mukaan ennen jatkotutkimuksia on vaikea arvioida, kuinka paljon siltojen kantavuutta joudutaan jatkossa pienentämään tai käyttöikää lyhentämään.