Hyppää sisältöön

Sipilä oikeusasiamiehelle: Minä tai läheiseni emme hyödy Terrafamen pääomittamisesta

Pääministerin mukaan päätöksenteko kävisi "ylitsepääsemättömän vaikeaksi", jos jääviyttä tulkittaisiin "aikaisemmasta käytännöstä poikkeavalla tavalla".

Pääministeri Juha Sipilä Terrafamen tehtaalla 14.11.2016 Kuva: Jonna Karjalainen / Yle

Yle on saanut haltuunsa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) vastauksen kanteluihin, joissa hänen on epäilty olleen esteellinen, kun hallitus päätti Terrafamen kaivoksen lisärahoittamisesta.

Sipilä kiistää eduskunnan oikeusasiamiehelle antamassaan vastauksessa, että hän olisi ollut esteellinen osallistumaan päätöksentekoon, kun talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti marraskuussa sadan miljoonan euron lisärahasta.

Sipilän mahdollinen esteellisyys nousi esille, kun julkisuudessa kerrottiin marraskuun loppupuolella, että hänen sukulaistensa omistama konepajayhtiö Katera Steel oli saanut merkittävän tilauksen Terrafamelta.

Sipilä perustelee vastauksessaan useaan otteeseen, ettei hänellä ollut missään päätöksenteon vaiheessa tietoa yrityksen saamasta tilauksesta, eikä sellaista tietoa hänellä asemansa tai sukulaisuutensa perusteella pitänytkään olla.

Tietoa ei Sipilän mukaan ollut myöskään hänen lapsillaan, joiden omistamalla pääomasijoitusyhtiö Fortel Investillä on viiden prosentin osuus Katerasta.

Sipilän mukaan hän tai hänen läheisensä eivät hyödy Terrafamen lisäpääomittamisesta, eikä heille ole voinut syntyä "erityistä hyötyä Katera Steelin ja Terrafamen välisestä urakkasopimuksesta". Sipilä sanoo, että Katera Steelin saaman tilauksen ehtona ei ole myöskään ollut se, että valtio tukisi Terrafamea.

Sipilä toistaa myös jo julkisuudessa olleet tiedot, että Katera sai tilauksen kilpailutuksen jälkeen.

Sipilä: En missään vaiheessa pohtinut esteellisyyttä

Sipilä toteaa lisäksi yleisesti, että päätöksenteko kävisi ylitsepääsemättömän vaikeaksi, jos niin sanottua lain yleislauseketta jääviyden syntymisestä sovellettaisiin "aikaisemmasta käytännöstä poikkeavalla tavalla" ja "laajennettaisiin epämääräisempään ja abstraktimpaan suuntaan".

Vastauksessa todetaan, että olisi vastuutonta, jos hallituksen ministerivaliokunnan jäsenet "näennäisistä syistä ja kevein perustein, esimerkiksi pelkkien vihjeiden tai ulkopuolisten esittämien spekulaatioiden vuoksi väistäisivät vastuutaan ja toistuvasti siirtäisivät huomattavaa perehtymistä edellyttävät merkittävät päätösasiat sijaisilleen".

Sipilä vakuuttaa, että jos vihjauskin Katera-tilauksesta olisi tullut hänen tietoonsa ennen Terrafamen lisärahasta päättäneen ministerivaliokunnan kokousta, hän olisi  kääntynyt päätöksenteon lainmukaisuutta valvovan oikeuskanslerin puoleen. Hän kertoo, ettei ole missään vaiheessa pohtinut tai ottanut esille kysymystä mahdollisesta esteellisyydestään.

– Edes jälkikäteen arvioiden en voisi päätyä muuhun ratkaisuun kuin siihen, etten ollut esteellinen osallistumaan Terrafamen pääomitusta koskevaan valmisteluun ja päätöksentekoon.

.
.