Sotkamon hallintojohtaja halutaan erottaa – taustalla riidat muun muassa työhuoneesta

Sotkamon kunnanhallitus päätti tiistaina kokouksessaan ehdottaa Sotkamon hallintojohtajan erottamista. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Sotkamon kunnanvaltuusto.

Sotkamo
Sotkamon kunnanviraston vaakuna
Sotkamon virastotalo.Heikki Rönty / Yle

Sotkamon kunnanhallitus esittää yksimielisesti, että hallintojohtaja Paula Halonen ei jatka tehtävässään. Asiasta päätettiin tiistai-iltana Sotkamon kunnanhallituksen kokouksessa.

Halosella on ollut ristiriitatilanteita ainakin talousjohtaja Heidi Pyykkösen ja esimiehen, kunnanjohtaja Mika Kilpeläisen kanssa. Sotkamon kunnanhallituksen esityslistassa (siirryt toiseen palveluun) kerrotaan, että riitoja on ollut siitä lähtien, kun Pyykkönen aloitti virassaan eli reilun vuoden ajan.

Kiistoja on syntynyt työtehtävien hoitoon liittyvissä käytännön asioista, esimerkiksi tietokonejärjestelmän käytöstä ja tiedon saannista. Tilanteeseen on haettu ratkaisua useilla keskusteluilla, työterveyshuollon tuella sekä työnohjauksen ja psykologin palveluilla.

Tulehtunut tilanne on saatu hetkellisesti rauhoitettua, mutta väittelyt ja riidat ovat silti jatkuneet. Kilpeläisen mukaan riidat ovat vaikeuttaneet arkea ja kunnan tehtävien hoitamista.

Riitaa työhuoneesta

Syyskuussa 2016 kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen määräsi Paula Halosen vaihtamaan työhuonetta hallintojohtajan ja talousjohtajan välisen riitatilanteen jälkeen. Määräys annettiin sekä suullisena että kirjallisena, mutta Halonen kieltäytyi, mikä johti kirjalliseen varoitukseen.

Tämän jälkeen Halonen jätti ilmoituksen työturvallisuuslain mukaisesta häirinnästä työnantajan taholta. Halonen katsoi työnantajan syyllistyvän häirintään ja epäasialliseen kohteluun.

Häirintäilmoitus johti Kilpeläisen ja Halosen kuulemisiin. Henkilöstöjohtaja Merja Ojalammi ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Aimo Korhonen totesivat kuulemisten jälkeen, ettei häirintää ole tapahtunut ja kunnanjohtajalla on työnantajan oikeus määrätä työhuoneiden vaihto työrauhaan vedoten.

Tilanne jatkui syksyn ajan ja Halonen edelleen kieltäytyi siirtämästä työpistettään Kilpeläisen määräyksestä huolimatta. Marraskuussa Haloselle annettiin toinen varoitus.

Valtuusto päättää asiasta

Marraskuun lopussa kunnanjohtaja Kilpeläinen ilmoitti Haloselle aloittavansa päätösvalmistelun tämän irtisanomiseksi työnjohdollisista määräyksistä kieltäytymisten vuoksi.

Tämän jälkeen Halonen ilmoitti olevansa valmis työhuoneen vaihtamiseen. Kilpeläinen ilmoitti silti jatkavansa asian viemistä eteenpäin, koska kahden varoituksen ja kolmen kuukauden jälkeen Halonen ei ollut noudattanut määräystä.

Joulukuussa Halonen toimitti kunnanhallitukselle kirjallisen kuulemisen, jossa hän myönsi kieltäytyneensä työnantajan määräyksestä.

Lopullisen päätöksen asiasta tekee Sotkamon kunnanvaltuusto.