Lisää kävelyä, vähemmän autoja – Helsingin aikeet laajentaa kävelykeskustaa saavat kiitosta Espalla

Helsinki pohtii mittavia muutoksia muun muassa turistien suosiman Esplanadin puiston ympäristöön. Kävelijät kiittävät, yrittäjien äänitorvi kauhistelee.

kävelykadut
Pohjoisesplanadi
Merkittävimmät muutokset koskisivat kantakaupungin läpiajoliikennettä, Mannerheimintietä, Kaivokatua sekä Etelä- ja Pohjois-Esplanadille.

Helsinki aikoo lisätä kävelykatujen määrää entisestään, samalla autot ovat joutumassa ahtaalle. Suunnitelmat Hämeentien muuttamisesta joukko- ja kevyen liikenteen väyläksi on jo pitkällä. Myös kantakaupungin kävelykeskustaa on tarkoitus laajentaa nykyisestä.

Lisätilaa kävelijöille järjestettäisiin autokaistoja vähentämällä tai muuttamalla katuosuuksia kokonaan kävelykaduiksi. Merkittävimmät muutokset koskisivat kantakaupungin läpiajoliikennettä, Mannerheimintietä, Kaivokatua sekä Etelä- ja Pohjois-Esplanadille.

Muutoksia on hahmoteltu lisäksi muun muassa Postikadulle, Fabianinkadulle, Unioninkadulle, Eerikinkadulle ja Kalevankadulle.

Uudistukset on tarkoitus toteuttaa 10-15 vuoden aikana.

Suunnitelmat lähtevät huhtikuussa eri tahoille lausuntokierrokselle. Kuntavaaleissa vaihtuvat poliitikot pääsevät päättämään kävelykeskustan suunnitteluperiaatteista ja suhteesta ajoneuvoliikenteeseen.

Helsingin kauppakamari on jo ehtinyt esittää huolensa kävelykeskustasuunnitelmien vaikutuksista kantakaupungin yrityksille.

Ajatuksiaan kävelykeskustan laajentamisesta voi esittää kaupungin verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun) runsaan kahden viikon ajan.