Vääntö Tampereen areenahankkeen ympärillä jatkuu – kiistelty hankintapäätös KHO:n puntaroitavaksi

Tampereen valtuuston päätös nostatti myrskyn viime vuonna. Päätös oli syksyllä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden puntaroitavana, mutta se totesi, ettei valtuustopäätös kuulu sen toimivaltaan.

Rakentaminen & kiinteistöt
Tampere keskusareena havainnekuva katutasolta
SRV / Aihio Arkkitehdit

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa 2016, että kaupunki lähtee mukaan Tampereen keskustaan rakennettavaan puolen miljardin Kansi ja Areena -hankkeeseen.

Valtuuston suljetuin ovin tekemä päätös nousi tuolloin laajasti otsikoihin. Osa valtuutetuista kertoi joutuneensa päättämään hankkeesta osittain virheellisten tietojen varassa ja piti mittavan rakennushankkeen käsittelyä suljetuin ovin tarpeettomana.

Nyt tuosta samaisesta valtuuston tekemästä Kansi ja Areena -hankintapäätöksestä on tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Valituksen tehnyt kaupunginvaltuutettu Aarne Raevaara hakee KHO:sta sekä Tampereen kaupunginvaltuuston tekemän hankintapäätöksen kumoamista että oikaisua Hämeenlinnan hallinto-oikeuden syksyllä 2016 antamaan päätökseen.

Omana valtuustoryhmänään vaikuttavan Raevaaran mukaan päätös syntyi kaupunginvaltuustossa virheellisesti ja valtuutetut joutuivat päättämään asiasta puutteellisin tiedoin.

Valtuustopäätös käväisi jo alemmassa oikeusasteessa, mutta asia tuli bumerangina takaisin. Hämeenlinnan hallinto-oikeus ilmoitti marraskuussa 2016, että se ei tutki hankintapäätöksestä tehtyjä valituksia, vaan asia kuuluu markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Hallinto-oikeuden mukaan Tampereen kaupunginvaltuuston päätös ei kuulu sen päätösvaltaan, eikä siihen voi hakea muutosta kuntalain nojalla.

Hankintapäätöksestä tehtiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kaikkiaan viisi kunnallisvalitusta. Valittajat hakivat oikaisua samaiseen kiisteltyyn päätökseen, jolla kaupunki päätti lähteä mukaan rautatien päälle rakennettavaan hankkeeseen.

Kuntalain mukaan valtuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudesta.