Terveysshoppailua vai pysyviä potilas-lääkärisuhteita? Hämeenlinnassa päästään pian kokeilemaan valinnanvapautta

Hämeenlinnassa Jukolan, Lammin ja Tuuloksen asukkaat toimivat terveydenhuollon valinnanvapauden koekaniineina helmikuun alusta alkaen. Kokeilussa toivotaan pysyviä potilas-lääkärisuhteita, vaikka halutessaan lääkäriasemaa voi vaihtaa kuukauden välein.

terveys
Lääkäri.
Kokeilun aikana kehitetään järjestelmiä, jotka tukevat asiakkaan mahdollisuuksia vertailla palveluntuottajia ja arvioida saatua palvelua.Laura Pohjavirta / Yle

Peräti 18 000 hämeenlinnalaista pääsee halutessaan mukaan valinnanvapauskokeiluun helmikuusta lähtien. Kokeilussa ovat mukana kantakaupungista Jukolan alue sekä Lammi ja Tuulos Hämeenlinnan itäpuolelta.

Kokeiluun pääsevät kuntalaiset saavat asiasta tiedon henkilökohtaisesti tammikuun puolivälissä. Lisäksi verkkoon rakennetaan parhaillaan valintakonetta kuntalaisten tueksi, sekin luvataan käyttöön vielä tammikuussa.

Hämeenlinnan Terveyspalvelujen tilaajaylilääkäri Markku Nurmikari paljastaa Hämeenlinnan valinnanvapauskokeilun yhden kiinnostavimman piirteen. Valinnanvapaudessa eli palvelushoppailussa on kuukauden järjestelyaika. Halutessaan siis kuntalainen voisi vaihtaa esimerkiksi lääkäriasemaa kokeilun aikana kuukauden välein, vaikka montakin kertaa. Toimivien potilas-lääkärisuhteiden kannalta tällainen ei välttämättä takaa parasta tulosta, myöntää Nurmikarikin.

– Se on tietysti kaikkien toive, että potilassuhteet olisivat pysyviä. Olemme myös miettineet asiaa niin, että kokeilun aikana palvelutuottajien kannuste voisi olla potilassuhteen pysyvyys, kertoo tilaajaylilääkäri Nurmikari.

Valtakunnallisessa, joulun alla annetussa hallituksen esityksessä toivottiin asiakkailta vuoden sitoutumista palveluntuottajaan. Tämä ei ollut vielä hämeenlinnalaisten tiedossa, kun ohjeistusta ja sopimusluonnoksia tehtiin täyttä vauhtia loppuvuodesta 2016. Kokeiluun mukaan pääsykin varmistui vasta lokakuun 2016 puolivälissä.

Valinnanvapauskokeilun valmistelu on edennyt Hämeenlinnassa rivakasti. Heti vuodenvaihteen jälkeen valmistui ohje- ja käsikirja yksityisille palvelutuottajille ja palvelun järjestäjälle eli Hämeenlinnan kaupungille. Myös sopimusteksti ja -asiakirja alkaa olla nimikirjoituksia vaille valmis.

Ohjekirja on pituudeltaan noin 25 sivua ja vielä työstössä oleva sopimusasiakirja kolmisen sivua. Kaupunki ja mukaan lähtevät terveyspalveluyritykset neuvottelevat ja hiovat sitä vielä tammikuussa.

Valinnanvapaus ei edellytä kuntalaiselta valintaa

Kokeilussa mukana olevat voivat siis valita ja saada perusterveydenhuollon julkiset vastaanottopalvelunsa myös yksityiseltä tai kolmannen sektorin palveluntuottajalta, kaupungin hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Ei Hämeenlinnassa eikä muillakaan kokeilupaikkakunnilla tiedetä, kuinka paljon valinnanvapautta aletaan käyttää. Yksityisille palvelujentarjoajille kokeiluaika, runsaat puolitoista vuotta, on lyhyehkö jakso päättää esimerkiksi oman toimitilan ja lääkäriaseman perustamisesta. Hämeenlinnassa tämä merkinnee sitä, että yksityisiä palveluja hakevat saavat hakea niitä etupäässä kantakaupungin terveysyrityksistä.

Merta edemmäskään terveysostoksille kokeilussa ei pääse: palveluntarjoaja on valittava kokeilukunnan alueella toimivista yrityksistä. Myös aiemmin laskettua pitemmät ja kalliimmat lääkärireissut ovat arvoitus – Kelan harkinnassa vielä tällä hetkellä, arvellaan Hämeenlinnassa.

Vaikka Hämeenlinnassa käynnistyy palvelujen valinnanvapauskokeilu, se ei edellytä eikä vaadi, että Jukolan, Lammin ja Tuuloksen asukkaat alkaisivat iltakaudet vertailla eri palveluntuottajia keskenään. Jos on tyytyväinen saamiinsa perusterveydenhuollon palveluihin, voi käyttää julkista edelleen. Lisäksi kaikki päivystyspalvelut pysyvät myös julkisessa perusterveydenhuollossa.

– Edellytämme tietenkin, että yksityisellä puolellakin on kokeilussa kiirevastaanottoja. Mutta ilta- ja yöpäivystykset ovat jatkossakin julkisessa terveydenhuollossa, kertoo Nurmikari.

Valinnanvapaus ei koske muun muassa suun terveydenhuoltoa, fysioterapiaa tai erikoissairaanhoitoa. Myös tietyt tutkimukset, kotisairaanhoito, ensihoito ja sairaankuljetus ja osastohoito on rajattu kokeilun ulkopuolelle.

Tulossa tieto kaikille valinnanvapauskokeiluun oikeutetuille

Kokeiluun pääsevät kuntalaiset saavat asiasta tiedon henkilökohtaisesti tammikuun puolivälissä. Hämeenlinnan kaupungin hyväksymät palveluntuottajat ovat sitten velvollisia järjestämään sovitut palvelut, kuten lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot. Hämeenlinnassa kokeiluun pääseviä kuntalaisia on kaikkiaan noin 18 000 Jukolan, Lammin ja Tuuloksen alueella. Kokeiluun oikeutetut on valittu vuodenvaihteessa 31.12.2016 asuinpaikan perusteella. Oikeus kokeiluun säilyy, vaikka muuttaisi kunnan sisällä toisen terveysaseman alueelle.

Hämeenlinnan kaupunki odottaa, että valinnanvapauskokeiluun osallistuu ainakin kohtalaisesti asiakkaita. Tämä mahdollistaa myös julkisessa perusterveydenhuollossa olevien jonojen ja odotusaikojen lyhentämisen vuosina 2017–2018.

– Kokeilun myötä saamme myös julkiseen perusterveydenhuoltoon lisää palveluja, koska saamme kokeiluun varsin runsaasti kokeilurahaa valtiolta. Odotamme, että näin julkisen perusterveydenhuollon jonotkin lyhenevät, kertoo tilaajaylilääkäri Markku Nurmikari.

Valinnanvapauskokeilussa yksityisen ja julkisen palvelun kustannukset oletetaan ja sovitaan samansuuruisiksi. Käytännössä kustannuslaskentaa helpottaa se, että etukäteen tiedetään jo terveyspalvelujen käyttöä ja kulutusta. Lapset ja nuoret käyttävät niitä vähän, iäkkäät, yli 75-vuotiaat puolestaan jo varsin runsaasti. Kaupunki maksaa palveluntuottajille korvauksena asukasmäärään perustuvan kiinteän maksun.

Nurmikari muistuttaa samalla, että kyseessä on nimenomaan kokeilu. Hämeenlinnalaisetkin ovat varautuneet henkisesti ennakkoon myös siihen, että jokin asia voi mennä kokeilun aikana pieleen. Valmius ja reagointinopeus korjata havaittuja virheitä ovat kuitenkin herkkiä ja tahto vahva neuvotella asioista valittujen palveluntuottajien kanssa.