Esitys: Uusi kilpailu Valionrannan hotellitontista Rovaniemellä

Rovaniemen kaupunki yrittää kolmannen kerran saada hotellia entisen meijerin tontille.

Valionrannalla sijaitsi aikanaan meijeri. Kuva: Jarmo Honkanen / Yle

Rovaniemen kaupunki haluaa vauhdittaa pitkään tyhjillään olleen Valionrannan tontin rakentamista. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää, että Valionrannan hotellialueelle käynnistetään kilpailullinen kumppanuuskaavoitus.

Sen tarkoituksena on, että kaupunginhallitus laatisi hotellikaavoitusta koskevan kaavoituksen omana kaavanaan ja asuinkerrostaloalueen kaavoituksen omanaan.

Lotvosen mukaan mukaan kilpailullinen kumppanuuskaavoitus antaisi tulevalle hotellin rakennuttajalle mahdollisuuden tuoda lisäarvoa kaavoitukseen. Lisäksi sen uskotaan nopeuttavan hankkeen toteuttamista.

Tarkoitus on järjestää ideakilpailu hotellin toiminnallisesta sisällöstä ja arkkitehtonisesta laadusta. Parhaat ideat työstettäisiin asemakaavaluonnoksiksi ja yksi idea varsinaisen kaavaehdotuksen pohjaksi.

Kilpailuun haettaisiin työryhmiä HILMA-ilmoituksen mukaisella ilmoittautumismenettelyllä ja kilpailuun valittaisiin 2-3 ryhmää kaupunginhallituksen päättämillä valintakriteereillä.

Kaupunginjohtaja esittää niin ikään, että kaupunginhallitus lopettaisi vuonna 2013 aloitetun, aluetta koskevan kaksivaiheisen kilpailun kahden työryhmän vetäydyttyä hankkeesta.

Valionranta kiinnostaa

Lainvoimaisessa osayleiskaavassa Valionrannan alueelle saa sijoittaa majoitusrakennuksia sekä virkistysuimalan ja/tai talviuintikeskuksen yleiseen käyttöön.

– Valionranta on kaupungin keskeisintä aluetta ja on tärkeää löytää sille laadukkaat, kansainväliset tarpeet täyttävät ratkaisut. Rovaniemi on saanut matkailun kehityksen lentoon ja Valionrantaa kohtaan on selkeästi ollut kiinnostusta, kaupunginjohtaja Esko Lotvonen sanoo tiedotteessa.

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee asiaa ensi maanantaina.

Valionranta sijaitsee Rovaniemen ydinkeskustan tuntumassa Kemijoen rannassa, lähellä Jätkänkynttilän siltaa. Rannan nimi tulee siitä, että paikalla sijaitsi ennen Valion meijeri. Kun meijeri purettiin, Rovaniemen kaupunki yritti saada paikalle hotellia. Vuonna 2013 aloitetun kilpailun voitti Kukkola-yhtiöiden työryhmä. Kukkola ei kuitenkaan rakentanut hotellia. Aiemmin hotellia suunnittelivat Osuuskauppa Arina ja Skanska, mutta nekin luopuivat hankkeesta.