Kiky lisää toisen työaikaa, toinen pääsee jumpalle

Vuoden vaihde toi tullessaan hallituksen kilpailukykysopimuksen ja useilla työntekijöillä työaika lisääntyi. Sahalla tehdään 3 päivää enemmän töitä kuin aiemmin, seurakunnan työntekijät saavat käyttää ajan liikkumiseen.

Yhteiskuntasopimus
Lenkkeilyä.
Osa työpaikoista on päättänyt käyttää työajanlisäyksen työhyvinvoinnin lisäämiseen.Derrick Frilund / Yle

Hallituksen kilpailukykysopimus astui voimaan vuoden vaihteessa. Se lisää monen työntekijän työaikaa 24 tuntia vuodessa. Työpaikoilla työajan lisäykset toteutetaan hyvin monin eri tavoin.

Esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä työaika pitenee puolella tunnilla viikossa ja se hoidetaan pääosin pidentämällä yhtä työpäivää.

Stora Enson Honkalahden sahalla vuosittaista työaikaa on puolestaan pidennetty kolmella arkipyhäviikon lauantailla. Kolmen kokonaisen työpäivän lisäys kasvattaa sahan liikevaihtoa ja tulosta konkreettisesti samassa suhteessa.

– Sillä on meille merkittävä taloudellinen vaikutus. Se tarkoittaa, että tehdas tuottaa kolme päivää enemmän, sanoo Honkalahden sahan tehdaspäällikkö Jarkko Nevalainen.

Kaikkien työaika ei lisäänny

Lappeenrannan kaupungilla pääperiaatteena on lisätä työaikaa puolella tunnilla viikossa. Alakohtaiset sopimukset määrittelevät, kuinka työaikaa voidaan lisätä. Esimerkiksi opettajilla kiky-sopimus lisää veso-koulutuspäivien määrää.

– Kylmän viileästi lisätään työaikaa puolella tunnilla. Meillä on seitsemän eri sopimusalaa ja kaikilla on yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka työaikaa voidaan lisätä, sanoo Lappeenrannan kaupungin henkilöstöpäällikkö Päivi Savilampi.

Tässä on se vilpitön tavoite parantaa työssäjaksamista ja vähentää sairauspoissaoloja.

Lappeenrannan seurakuntien henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen

Sen sijaan työaika ei lisäänny poikkeuksellista työaikaa tekevillä pelastuslaitoksen työntekijöillä ja perhepäivähoitajilla.

– Pelastajilla työaika on jo nyt poikkeuksellinen, työaika on 24 tuntia kerrallaan, 42 tuntia viikossa, kertoo Lappeenrannan kaupungin henkilöstöpäällikkö Päivi Savilampi.

Savilammen mukaan lisätyöaikaa ei voi käyttää liikunnan harrastamiseen.

- Kuntatyönantajalta on tullut meille kirje, jossa he muistuttavat, että työaika on käytettävä siihen varsinaisen työn tekemiseen, Savilampi lisää.

Osa uskoo liikunnan lisäävän työn tehokkuutta

Lappeenrannan seurakunnissa kiky-sopimuksen tuoma lisätyöaika on päätetty käyttää henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseen. Työaikaa lisätään puoli tuntia viikossa tai tunti kahdessa viikossa, mutta ajan voi käyttää esimerkiksi liikuntaharrastuksiin.

– Meillä on päätetty, että se aika käytetään työkykyä ylläpitävään toimintaan, henkiseen huoltoon tai liikuntaan, kertoo Lappeenrannan seurakuntien henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen.

Kukin voi Korpisen mukaan päättää itse miten liikuntasuoritteet hoitaa. Työntekijän on myös mahdollista käyttää lisätyöaika työntekoon, jos niin haluaa.

– Päätös on saanut erittäin hyvän vastaanoton henkilöstön keskuudessa. Ainoastaan muutama henkilö on ilmoittanut tekevänsä töitä lisätyöajalla, Korpinen kertoo.

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä uskotaan, että työntekijöiden työteho paranee liikunnan lisääntymisen kautta.

– Tässä on se vilpitön tavoite parantaa työssäjaksamista ja vähentää sairauspoissaoloja. En usko, että työajan lisäämisellä olisi saatu tehokkuutta työntekoon yhtä paljon kuin tällä tavalla, Jussi Korpinen arvioi.