Kiky pistää paperimiehet koulun penkille: "Toivon, ettemme turhaan menetä jokainen kolmea päivää"

Metsäteollisuudessa kilpailukykysopimuksen mahdollistama vuotuinen työajan pidentäminen 24 tunnilla toteutetaan monin eri tavoin.

Metsä- ja paperiteollisuus
Paperimies työssään Anjalan Paperitehtaalla.
Paperimies työssään Anjalan Paperitehtaalla.Juha Korhonen / Yle

*KOUVOLA *Työmarkkinajärjestöjen tekemä kilpailukykysopimus lisää vuotuista työaikaa useilla aloilla ilman, että palkka nousee. Metsäteollisuudessa työajan pidennys toteutetaan monin eri tavoin.

Stora Enson Anjalan Paperitehtaalla paperimiehet tekevät jatkossa kolme täyttä työpäivää enemmän vuodessa. Niistä kaksi kuluu koulutuksessa.

– Talkoisiin ollaan valmiita osallistumaan kunhan päättäjät saadaan vastuuseen siitä, mitä he näillä uudistuksilla hakevat ja että näemme parannuksia, että työpaikkoja saataisiin lisää, sanoo Stora Enson Anjalan Paperitehtaan prosessinhoitaja Jyrki Sippu.

Siitä kuinka paljon työajan lisääminen parantaa yritysten kilpailukykyä, ei näyttäisi toistaiseksi olevan tarkkaa käsitystä.

– Ei kuitenkaan minusta se koulutuspanos tuo lisää työpaikkoja ja kilpailukyvyn parantamista, mutta toivon, että näin tapahtuu ettemme turhaan menetä jokainen kolmea päivää, sanoo Jyrki Sippu.

Paperimies Jyrki Sippu
Stora Enson Anjalan Paperitehtaan prosessinhoitaja Jyrki Sippu.Juha Korhonen / Yle

Pekkasia lähtee, koulutuspäiviä lisää

Metsäteollisuudessa työajan pidentämiseksi on sovittu useita erilaisia ratkaisuja. Metsäteollisuusyritys Stora Ensossa päätökset on neuvoteltu yksikkökohtaisesti liittotason linjoja noudattaen. Tavoitteena on ollut lisätä kokonaisia työpäiviä, ei pituutta työpäiville.

– Meillä on päädytty siihen, että vuorotyötä tekeville järjestämme kaksi koulutuspäivää ja leikkaamme ylimääräisen vuorovapaan, kertoo Stora Enson Anjalankosken tehtaiden henkilöstöpäällikkö Aila Jutila.

– Sen sijaanpäivätyöntekijöiltä vähennetään pekkasia tai vuorovapaita kolme päivää vuodessa, hän lisää.

Esimerkiksi metsäteollisuusyhtiö UPM-Kymmene ei kerro julki yksikkökohtaisia tietoja. UPM:stä kerrotaan kuitenkin, että työaikaa pidennetään yhtiössä. Työajan lisääminen toteutetaan esimerkiksi pidentämällä vuorokaudessa tehtävää työaikaa tai kouluttamalla työntekijöitä työajalla.

Paperiliitto: "Ei se ihan helppoa ole ollut"

Paperiliiton mukaan työajan pidennyksiä ei ole helppo toteuttaa etenkään tehtaissa, jotka jylläävät vuorotyön voimin ympäri vuorokauden läpi vuoden.

– Ei se ihan helppoa ole ollut. Jos tehdas käy jo valmiiksi 24 tuntia, niin ei siihen voida saada lisää käyntiaikaa työaikaa pidentämällä, sanoo Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

Vanhalan mukaan 70 prosenttia liiton jäsenistä tekee jonkin sortin vuorotyötä. Paperiliitto edustaa paperi-, kartonki- ja sellutehtaiden sekä paperinjalostuksen työntekijöitä.

– Työajan pidentämiselle on erittäin monia tapoja. Kiky-päivillä voidaan korvata esimerkiksi ylityön sijaisia, tai seisokkipäiviä muutetaan niin, että tehdas voi käydä pitempään, sanoo Petri Vanhala.

Anjalan Paperitehtaan paperikone PK2
Juha Korhonen / Yle

Metsäteollisuus Ry: "Askel oikeaan suuntaan"

Metsäteollisuusyrityksiä edustavan Metsäteollisuus Ry:n mukaan kilpailukykysopimuksen mahdollistama työajan pidennys on otettu käyttöön käytännössä kaikissa alan yrityksissä.

– Kun vuotuinen työaika pitenee 24 tuntia, niin kyllä se lisää tuottavuutta palkkojen pysyessä samana. Tämä on askel oikeaan suuntaan. Olisimme kuitenkin toivoneet merkittävämpääkin muutosta, sanoo Metsäteollisuus Ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

Metsäteollisuus Ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö. Sen tavoitteena on muun muassa edistää metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta.

– Paperin puolella perälauta on selkeä eli kolme työpäivää lisää. Paikallisesti sitten voidaan neuvotella mistä tahansa ratkaisusta, joka palvelee tuotantoa parhaiten paikallisesti. Paikallisia ratkaisuja tehtiin paljon ja hyvin erilaisia, kertoo Nina Pärssinen.