Aktiivinen pysyy kunnossa, vaikka ikää karttuu

Elämän taitekohdat, esimerkiksi eläköityminen tai leskeksi jääminen, voivat olla merkittävä riski ikääntyvän toimintakyvylle. Keski-Suomessa on vuoden alussa käynnistynyt mittava työ vanhusten kotihoidon uudistamiseksi – ja levittää uusi malli koko maahan.

ikääntyminen
Ikäihminen Palokan päiväkeskuksessa.
Simo Pitkänen / Yle

Työn tavoitteena on ehkäistä ikääntyvän kunnon romahtaminen paljon nykyistä varhaisemmassa vaiheessa.

Kunto voi heikentyä nopeasti vaikkapa jo eläköitymisen jälkeen, jos työvuosien jälkeen jäädään vain neljän seinän sisälle.

Toinen riskitilanne liittyy Kukoistava kotihoito -hankkeen kehityskoordinaattori Eija Janhusen mukaan leskeksi jäämiseen.

– Jos on asunut tiiviisti puolison kanssa, ja kun toinen siitä viereltä lähtee, se saattaa romahduttaa ratkaisevasti toimintakykyä. Kynnys lähteä kerhotoimintaan tai katselemaan ystäviä kodin ulkopuolelta voi olla iso.

Janhusen mukaan yksinäisyys on sairauksien ja tapaturmien ohella merkittävä riski toimintakyvylle.

Hankkeen tavoitteena on luoda Keski-Suomesta kotihoidon ja ikäihmisten palvelukokonaisuuksien mallimaakunta.

Uudistustyö alkoi vuoden alusta, ja se on osa sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketta. Ministeriö on myöntänyt Kukoistava kotihoito -hankkeelle 2,5 miljoonan euron rahoituksen.

Paukut ennaltaehkäisyyn

Erityisesti Keski-Suomen mallilla halutaan yhdenmukaistaa kotihoitoa, koska tällä hetkellä palveluiden saatavuudessa on isoja eroja kuntien välillä.

Palokan päiväkeskuksen väkeä.
Palokan päiväkeskuksen toimintaa.Simo Pitkänen / Yle

– Samalla etsitään keinoja ennalta ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä. Näin ihmiset voisivat asua kotonaan entistä pidempään, muutosagentti Tuija Koivisto sanoo.

Se tarkoittaa, ettei ympärivuorokautisen hoidon paikkamäärää enää kasvateta, vaikka vanhusten määrä lisääntyykin nopeasti.

Paukut suunnataan siihen, ettei ihmisten toimintakyky pääsisi romahtamaan. Sitä tavoitellaan terveydenhuollon, kuntoutuksen ja mahdollisesti myös ennaltaehkäisevän päiväkeskustoiminnan avulla.

Jos toimintakyky kuitenkin pääsee alenemaan, kuntoutuspalvelut halutaan hyvissä ajoin saataviksi – kaikille.

– Suomesta ja Ruotsista on paljon näyttöä, että kuntoutuksella saavutetaan toimintakykyisiä vuosia lisää ja samalla vahvistetaan luottamusta kotona pärjäämiseen.

Vanhusten määrä kasvaa nopeasti

Keski-Suomessa tällä hetkellä on 75 vuotta täyttäneitä noin 27 000. Parinkymmenen vuoden kuluttua heitä on jo kaksinkertainen joukko.

– Ja jos katsotaan vielä vanhempia ikäluokkia, niin esimerkiksi 95 vuotta täyttäneitten määrä nelinkertaistuu seuraavan kahden vuosikymmenen aikana, Koivisto toteaa.

Hänen mielestään viimeistään nyt kunnilla on tilaisuus ilmoittautua ikäystävälliseksi kunnaksi. Se tarkoittaa, että kunnassa kiinnitetään ikääntyvän väestön erityistarpeisiin huomiota.

– Siellä on tiet aurattuna, jalkakäytävät hiekoitettuna, on tarjolla niin kulttuuria kuin muuta vapaa-ajan tarjontaa sekä esteetöntä asumista.

Päättäjille terveisiä

Palokan päiväkeskuksen lähihoitaja Minna Pulkkisen mielestä suurin vaikeus ennaltaehkäisytyössä on saada ihmiset päiväkeskuksen ovesta sisään ja mukaan toimintaan.

– Jos omaiset ottavat yhteyttä, se voi lähteä alkuun, mutta jos on aivan yksin, silloin se on vaikeaa.

Pulkkisen mielestä päättäjien on tärkeää huomata, että päiväkeskusten määrällä ja sijainnilla on merkitystä: kynnys nousee aina matkan kasvaessa.

Palokan päiväkeskuksessa säännöllisesti käyvällä Jukka Säpsällä on ehdotus, miten kynnystä osallistua voisi madaltaa.

– Pitäisi jostain saada semmonen tukihenkilö, joka hakisi ihmiset päiväkeskukseen. Että saisi katsoa vähän, mitä siellä touhutaan, jäädä vaikka päiväksi. Se voisi avartaa näkökenttää, että kuinka mielenkiintoista tämä on. Täällä saa höpöttää ja tulee virikettä.