Jättikampus kasvattaa opiskelijan mahdollisuuksia mutta pitkäksi venähtävä koulumatka mietityttää

Oamkin muutto Linnanmaalle tarkoittaa muun muassa aikaisempaa laajempaa kurssivalikoimaa opiskelijoille. Toisaalta moni nuori joutuu nyt miettimään, kuinka taittaa pitkä matka suurkampukselle.

Oulun ammattikorkeakoulun taiteen opetuksella on nykyisin erityistilat. Esimerkiksi tanssinopettajakoulutuksessa opiskellaan nimenomaan tähän tarkoitukseen suunnitelluissa tiloissa. Kuva: Antti Pylväs / Yle

Korkeakoulujen yhteistyötä on kehitetty useilla paikkakunnilla. Oulussa yhteisen kampuksen pohjana on kuitenkin tiukka linjaus siitä, että yliopisto ja ammattikorkeakoulu säilyvät jatkossakin itsenäisinä.

Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso korostaa, että yhteistyössä on kysymys ensisijaisesti tilaratkaisusta. Samoilla linjoilla on myös yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

– Se, että me lähdemme puhtaasta tilaratkaisusta emmekä sekoita tähän omistusjärjestelyjä tai muita vastaavia, kuten joillakin paikkakunnilla on tehty, on minusta aivan loistava asia, Jouko Paaso sanoo.

– Meillä on edelleen kaikki kortit käytössä. Riippuen kansallisesta kehityksestä voimme myös jatkossa säilyttää tilanteen sellaisena, että on kaksi itsenäistä korkeakoulua, jotka tekevät yhteistyötä vain kaikilla mahdollisimman järkevillä alueilla.

Jouko Paason mukaan niin sanottu korkeakouluopetuksen duaalimalli, jossa yliopistot keskittyvät tutkimukseen ja tieteeseen ja ammattikorkeakoulut työelämään suuntautuvaan opetukseen, on edelleenkin perusteltu, vaikka ajatuksia duaalimalli purkamisesta onkin esitetty.

Opiskelijoilla suuria odotuksia

Opiskelijat voivat hyödyntää opinnoissaan myös naapurikorkeakoulun tarjontaa. Käytännössä yhteisen kampuksen kuitenkin odotetaan helpottavan tätä, mikä tuntuu opiskelijoista hyvältä asialta.

Siellä on enemmän mahdollisuuksia ja se voi näkyä esimerkiksi vaikka laboratoriotöissä

Mirjami Kiviö

– Onhan siinä positiiviinenkin puoli, kun pystyy jatkamaan suoraan yliopisto-opiskeluja, arvelee konetekniikkaa ammattikorkeakoulun Kotkantien kampuksella ensimmäistä vuotta opiskeleva Riku Hekkala.

Uudet tilat ja yhteistoiminta yliopiston kanssa tarjoavat todennäköisesti myös uusia mahdollisuuksia, arvelee rakennustekniikkaa kolmatta vuotta opiskeleva Mirjami Kiviö.

– Siellä on enemmän mahdollisuuksia ja se voi näkyä esimerkiksi vaikka laboratoriotöissä.

Asunnot ja palvelut mietityttävät

Muuttosuunnitelmat ovat aiheuttaneet myös epävarmuutta. Isoja kysymyksiä ovat olleet esimerkiksi liikkuminen kaupungin keskustasta noin kuuden kilometrin päässä olevan Linnanmaan välillä.

Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puheenjohtaja Valtteri Törmänen kertoo opiskelijakunnan suhtautuneen muuttoon kriittisesti, mutta korostaa, että se tarjoaa myös mahdollisuuksia. Nyt pitääkin keskittyä siihen, että uusista tiloista tulee hyvät ja käyttökelpoiset.

Sähkötekniikan puolelta keväällä valmistuva Rauli Alaruikka pohtii muuton tarvetta kriittisesti.

– Yleisesti ottaen tuntuu, että miksi muuttaa, kun tässä on kuitenkin kaikki lähellä ja tilat on hyvät.

Monia on mietityttänyt myös, että löytyykö uuden kampuksen lähistöltä esimerkiksi asuntoja ja palveluita.

Tulevaisuuden opiskeluympäristöistä halutaan entistä monimuotoisempia. Yliopistolla on uudenlaista ajattelua toteutettu Tellus Areenalla, jossa tavoitteena on tukea luovaa työprosessia esimerkiksi mahdollistamalla opiskelun ohessa tapahtuvaa sosiaalista kanssakäymistä. Kuva: Tellus Innovation Arena

Uudenlaisia tarpeita

Yhteiskampuksella sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun tilat supistuvat. Rehtori Jouko Paason mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita toiminnan supistamista, vaan tilat vain muuttuvat toisenlaisiksi.

– Tänä päivänä valttia ovat opiskelijoiden omat koneet ja niiden kytkeminen koulujärjestelmiin. Samoin tekevät myös opettajat ja henkilökunta, Paaso kuvailee uutta tilannetta, jossa vanha tietokoneluokkiin perustuva järjestelmä yksinkertaisesti käy vanhanaikaiseksi.

Yleisesti ottaen tuntuu, että miksi muuttaa, kun tässä on kuitenkin kaikki lähellä ja tilat on hyvät

Rauli Alaruikka

Valtteri Törmäsen mielestä lähtökohtana pitää olla, että opiskelijoilla on käytössään tilat, joita voi käyttää vapaasti silloin, kun siihen on tarvetta.

– Onhan täällä hyviä tiloja, varsinkin taiteenopetukselle, mutta eivät nämäkään ole kaikki tilat terveitä. Sisäilmaongelmia on nykyisissäkin kiinteistöissä ja niitä pitäisi korjata.

Muokattu klo 17.44: Tarkennettu Oulun keskustan ja yliopiston välistä välimatkaa.