Tutkimuksessa paljastui yllätys: Huono itsetunto johtuu tupakoinnista ja ylipainosta

Väitöskirjan mukaan itsetuntoon vaikuttavat ylipaino, tupakointi, koulumenestys ja sosioekonominen asema. Miehillä on parempi itsetunto kuin naisilla.

itsetunto
Tunteet, pettymys
Huonoon itsetuntoon liittyy negatiivisia ajatuksia itsestäEnsio Karjalainen / Yle

Ylipainosta seuraa naisille huono itsetunto ja tupakointi tekee saman puolestaan miehille. Myös sosioekonominen asema ja koulumenestys vaikuttavat itsetuntoon. Miehillä on parempi itsetunto kuin naisilla.

Tiedot käyvät ilmi THL:n tutkijan Olli Kiviruusun tuoreesta Helsingin yliopiston väitöskirjasta (siirryt toiseen palveluun), joka käsittelee itsetunnon kehittymistä nuoruudesta aikuisuuteen.

Siinä tutkittiin 26 vuoden ajan yhteensä 2200 ihmistä, alkaen 16-vuotiaasta aina 42 ikävuoteen.

Ylipainosta naisille itsetunto-ongelmia

Naisilla ylipaino vaikutti itsetuntoon voimakkaammin kuin miehillä. Ylipainon yhteys heikompaan itsetuntoon voimistui naisilla iän myötä nopeammin kuin miehillä. Miehillä painon ja itsetunnon yhteydet vaihtelivat iästä riippuen.

– Ympäristö korostaa, että ihmisten pitäisi pitää huolta kunnostaan. Siitä voi tulla olo, että se on ihmisen oma vika, jos ei hallitse painoaan. Tämä käsitys, että ylipainossa olisi kyse ihmisten itsekontrollin puutteesta on virheellinen. Ylipäänsä syyllistämällä ei saada tässä mitään hyvää aikaan.

Voisi ajatella, että nuoruudessa ulkonäkö on enemmän tapetilla, mutta meidän tutkimuksen osalta ei siltä näytä.

Yllättävää väitöskirjan tuloksissa oli se, että nuorena ylipaino ei haitannut niin paljon kuin keski-iässä. Yleinen käsitys on toinen.

– Voisi ajatella, että nuoruudessa ulkonäkö on enemmän tapetilla, mutta meidän tutkimuksen osalta ei siltä näytä. Mahdollisesti onkin niin, että kun iän myötä tulee lisäkiloja, naiset kokevat etääntyvänsä yhä kauemmas hoikan vartalon ihanteesta.

Tutkija Olli Kiviruusu
Tutkija Olli Kiviruusun väitöskirja oli 26 vuoden seurantatutkimus itsetunnosta. Tanja Kröger / Yle

Tupakointi vaikuttaa kielteisesti miehiin

Seurantatutkimuksessa oli muitakin yllättäviä tuloksia. Tupakoinnilla oli vaikutusta erityisesti miesten itsetuntoon.

Miehillä, jotka tupakoivat sekä nuorina että aikuisina, oli tutkimuksen ajan selkeästi alhaisempi itsetunto

Kun katsottiin päivittäin tupakoivia, heillä itsetunto oli huonompi.

– Miehillä, jotka tupakoivat sekä nuorina että aikuisina, oli tutkimuksen ajan selkeästi alhaisempi itsetunto kuin niillä, jotka eivät tupakoineet.

Päivittäin tupakoivien naisten itsetuntoon tupakointi ei sen sijaan vaikuttanut.

Miesten itsetunto vahvempi

Tutkija Olli Kiviruusun mukaan seurantatutkimus osoitti sen, että miesten itsetunto oli parempi kuin naisten. Toisaalta naisten itsetunto kasvoi nopeammin ja erot tasoittuvat keski-ikään mennessä.

– Ero on suurempi nuoruudessa ja naiset petraavat, kun tullaan aikuisuuteen ja keski-iässä ero kapenee.

Ulkonäköpaineet rasittavat itsetuntoa. Voi kokea, ettei ole riittävän kaunis tai hyväksyttävä.

Yksi selittävä tekijä voi Kiviruusun mukaan olla ulkonäköpaineet. Tytöillä ne tulevat jo nuoruudessa esiin.

– Ulkonäköpaineet rasittavat itsetuntoa. Voi kokea, ettei ole riittävän kaunis tai hyväksyttävä. Tänä päivänä vallallla oleva terveys- ja ruokaintoilu vaikuttaa myös itsetuntoon.

Myös tausta ja asema itsetunnon taustalla

Väitöstutkimuksessa nousi esiin myös esimerkiksi vanhempien sosioekonomisen aseman ja nuoren koulumenestyksen vaikutus itsetuntoon.

Jos vanhemmat olivat eronneet, se vaikutti itsetuntoon negatiivisesti. Myös sosioekonomisella taustalla eli sillä, minkälaisessa työasemassa he olivat, oli vaikutusta.

Koulumenestys selittikin vanhempien sosioekonomisen aseman ja itsetunnon välisen yhteyden.

Myös koulumenestyksellä oli merkitystä. Jos pärjäsi hyvin koulussa, se näkyi itsetunnossa selkeästi.

– Koulumenestys selittikin vanhempien sosioekonomisen aseman ja itsetunnon välisen yhteyden, sillä korkeamman sosioekonomisen taustan omaavilla nuorilla oli myös parempi koulumenestys.

Koulumenestyksen vaikutus itsetuntoon läpi elämän oli Kiviruusun mielestä yllättävää. Samanlaisia tutkimustuloksia on myös kansainvälisesti.

– Aloitimme tutkimuksessa yhdeksänneltä luokalta. Ovatko erot syntyneet jo varhaislapsuudessa ja mikä niitä kannattaa? Se on selvittämättä.

Huono itsetunto aiheuttaa parisuhdeongelmia

Vanhempien ero vaikuttaa tyttöjen itsetuntoon keski-ikään asti. Huono itsetunto näkyy myös parisuhteessa, työssä ja muissa ihmissuhteissa esiintyvinä ongelmina.

– Niillä tutkittavilla, joilla näitä ristiriitoja tuli elämässä enenevissä määrin, itsetunnon kehitys oli selkeästi hitaampaa verrattuna niihin, joilla ihmissuhdekonflikteja ei tullut lisää, Kiviruusu täsmentää.

Itsetunnon kasvu pysähtyi 30–40 vuoden välillä

Hyvä itsetunto kasvoi tutkimuksen perusteella nuoruudesta aikuisuuteen ja kasvu pysähtyi 30-40 vuoden välillä.

Hyvän itsetunnon taustalla on se, että ympäristö kannustaa jo lapsuudessa. Myös kouluttautumisella on merkitystä.

Jos on paljon negatiivisia tapahtumia, itsetunto voi hetkellisesti romahtaa.

Hyvän itsetunnon tunnetaan myös lisäävän onnellisuutta. Jos elämässä tapahtuu paljon hyviä asioita, se voi nostaa itsetunnon tasoa. Kenenkään itsetunto ei ole kuitenkaan vastustuskykyinen kaikelle.

– Vastaavasti jos on paljon negatiivisia tapahtumia, itsetunto voi hetkellisesti romahtaa.

"Pystyy suodattamaan kolauksia paremmin"

Hyvällä itsetunnolla on vaikutusta myös siihen, miten ihminen reagoi asioihin. Tämä näkyy jo lapsena, kun lapsi muodostaa stretegioita ongelmanratkaisuun.

– Jos koulun pihalla on lapsi, jolle tullaan sanomaan, että "sinulla on rumat vaatteet", niin silloin on puskuri, että pystyy suodattamaan elämän pieniä kolauksia paremmin. Ei välitä moitteista, kun itseensä on vahvempi luottamus.

Siinä on ripaus optimismia ja positiivinen vire. Ihminen hyväksyy itsensä sellaisena kuin on.

Huonossa itsetunnossa ihminen vähättelee itseään, eikä uskalla mennä tilanteisiin, ennen kuin on edes yrittänyt. Hyvään itsetuntoon liittyy myös omanarvontunto ja itsekunnioitus.

– Silloin uskaltaa puolustaa omia näkemyksiä. Siinä on ripaus optimismia ja positiivinen vire. Ihminen hyväksyy itsensä sellaisena kuin on.