Koe uusi yle.fi

Piippaako työkännykkä koko ajan? Vihervasemmisto rajoittaisi työviestien tulvaa, porvareilta tiukka ei

Ranskassa työntekijä voi nyt jättää työasiansa työpaikalle vapaa-ajallaan. Vuoden vaihteessa voimaan tullut laki takaa sen, että hänellä on mahdollisuus sulkea kännykkänsä eikä työsähköposteihin tarvitse reagoida, kun työaika loppuu.

työelämä
Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Ylen A-Studio kysyi eduskuntapuolueilta, olisivatko ne valmiit ajamaan Suomeen lakia, joka antaisi työntekijöille oikeuden sulkea älypuhelimensa ja olla vastaamatta tai seuraamatta työsähköpostiaan työajan ulkopuolella.

Puolueet jakautuivat kannoissaan selkeästi porvareihin ja punavihreään leiriin. Keskusta, perussuomalaiset, kokoomus, kristillisdemokraatit ja RKP eivät lämmenneet laille. Puolueiden mukaan asia pitää hoitaa työpaikoilla tai paikallisesti sopimalla, lakia pidetään aivan liian jäykkänä keinona.

Vihreille Ranskan malli sen sijaan kelpasi: työaikalakiin voitaisiin kirjata rajoituksia työpuheluille ja- sähköposteille. Myös SDP ja vasemmistoliitto haluaisivat, että työntekijän työaika ja vapaa-aika erotettaisiin eri keinoilla nykyistä selkeämmin.

Esimerkiksi korkeasti koulutettuja edustavan Akavan mielestä työajan seuranta ei ole ajan tasalla Suomessa, koska nykyinen laki ei tunne niin kutsuttua mobiilia työtä. Akavan lakimies Jaana Meklin sanoo STT:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että työajan käsite kaipaisi päivittämistä, koska nykyään työtä tehdään eri laitteilla monenlaisissa paikoissa. Meklinin mukaan erityisesti asiantuntija- ja esimiestöissä tehdään paljon näkymätöntä työtä.

EI: Jäykät lait eivät paranna työelämää

Jyrkimmin työntekijöiden vapaa-aikaa suojelevaa lakia vastusti perussuomalaiset. Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon mielestä Ranska on vain lisännyt yritysten toimintaedellytyksiä heikentävää sääntelyä, vaikka ensisilmäyksellä laki näyttää hyvältä idealta. Hän muistuttaa, että yksityisellä sektorilla työpaikan säilymisen perusedellytys on työn tuottavuus.

"Tämä taloudellinen realiteetti on työpaikkojen säilymisen ehto, täysin riippumatta siitä, pidämmekö siitä vai emme. Palkka on riippuvainen yhtäältä työnantajan toiminnan taloudellisuudesta ja kannattavuudesta ja toisaalta työntekijän hyödyllisyydestä työnantajalle. Ranskan uusi laki tarkoittaa käytännössä, että ne työnantajat ja yritykset, jotka haluaisivat sitoutua palvelemaan asiakkaitaan paremmin, eivät enää jatkossa pysty tekemään niin", Slunga-Poutsalo perustelee.

Kokoomus katsoo, että työn ja vapaa-ajan tasapainoa on tärkeä edistää nykyajan vaativassa työelämässä. Puoluesihteeri Janne Pesonen kertoo, että asiaa käsitellään parhaillaan valmisteltavassa työaikalain uudistuksessa.

"Työehdoista sopimista on kuitenkin hyödyllistä siirtää enemmän työpaikoille, koska työpaikat ovat hyvin erilaisia. Uudet lakisääteiset jäykkyydet eivät paranna työelämää", Pesonen toteaa.

Myöskään kristilliset tai RKP eivät rajoittaisi työsähköpostien käyttöä lailla. RKP:n puoluesihteeri Fredrik Guseff sanoo työntekijöiden hyvinvoinnin olevan tärkeä asia, johon kaikkien työnantajien tulisi panostaa.

"Tähän kuuluu esimerkiksi kuuluu se, että työsähköpostin käytön suhteen sovitaan pelisäännöistä", Guseff painottaa.

Keskusta korostaa, että työntekijöillä pitää olla oikeus riittävään lepoon ja vapaa-aikaan. Lähtökohtana tulee olla, että työpuheluihin ja sähköposteihin vastataan työaikana. Puoluesihteeri Jouni Ovaskan mukaan työssä tulee kuitenkin tilanteita ja kausia, jolloin työntekijän on syytä olla tavoitettavissa työajan ulkopuolella.

"Tilanteen vaatiessa on yhdessä sopien voitava joustaa edelle mainitusta pääperiaatteesta. Joustojen on oltava molemminpuolisia, jolloin myös työnantaja vastavuoroisesti joustaa tarvittaessa työntekijän hyväksi keskinäisen luottamuksen hengessä", Ovaska kirjoittaa.

Grafiikka

KYLLÄ: Työn ja vapaa-ajan suhde määriteltävä uudelleen

Vihreät olisivat valmiit harkitsemaan Suomen työaikalakiin pientä lisäystä Ranskan malliin: tietyn kokoisille työpaikoille asetettaisiin velvoite sopia pelisäännöt koskien työsähköposteja ja -puheluja vapaa-ajalla. Puoluesihteeri Lasse Miettinen pitää asiaa merkityksellisenä, koska yhä useammassa työssä työ- ja vapaa-ajan raja hämärtyy.

"Esimerkiksi asiantuntijatyössä vapaa-ajalla tehtyä työtä ei useinkaan kirjata työajaksi, vaikka se sitä työaikalain mukaan on. Ongelma on, että lain henkeä ei usein noudateta", Miettinen harmittelee.

Miettinen muistuttaa, että samalla pitäisi parantaa myös freelancereiden, itsensä työllistäjien ja pätkätyöläisten oikeuksia viettää vapaa-aikaa työajan ulkopuolella. Lisäys suojelisi lähinnä ihmisiä, joilla on vakituinen työsuhde yhteen työnantajaan.

Sosiaalidemokraatit uudistaisivat työaikalakia siten, että se toisi kaiken työhön käytetyn ajan näkyviin. Puoluesihteeri Reijo Paanasen mielestä työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen vuoksi työntekijällä on oltava oikeus aikaan, jolloin hänen ei tarvitse olla työnantajan käytettävissä eikä tavoitettavissa.

"Monessa työssä tarvitaan joustoja, mutta niiden on oltava molemminpuolisia ja myös joustoille on asetettava rajat. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että työntekijä voi nykyistä paremmin itse määrittää, koska työnsä tekee ja koska vastaavasti pitää vapaata", Paananen kirjoittaa.

Vasemmistoliitto ehdottaa, että työpuheluita- ja sähköposteja koskevista pelisäännöistä voitaisiin sopia esimerkiksi yhteistoimintamenettelyssä. Poliittinen sihteeri Dan Koivulaakso toteaa, että nykyinen työaikalaki rajoittaa jo työajan ulkopuolista työtä, mutta käytäntö on toinen.

"Sen takia olemme avoimia keskustelulle miten turvata työntekijöiden vapaa-aika. Sähköpostien hoitaminen työajan ulkopuolella on hyvin keskeinen osa harmaata ylityötä, Koivulaakso sanoo.

Tiistain A-Studiossa keskustellaan millaisia käytäntöjä yrityksillä on työhyvinvoinnin parantamiseksi. Olisiko Ranskan mallia mahdollista toteuttaa Suomessa? Vieraana ovat pienehkön ohjelmistoyrityksen Vincit Developmentin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen ja suuren öljy-yhtiö Nesteen henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja Hannele Jakosuo-Jansson. A-studio TV1 klo 21.

Yle.fi-etusivulla juuri nyt:

Talousrikokset

Työpaikkojen varkaudet ja petokset hurjempia kuin uskotaan: "Työpaikan sisälle jää vellomaan epäilys, kuka oli syyllinen"

Hävittäjät

Suomi lähettää tarjouspyynnöt uusista hävittäjistä keväällä - "Tarvitsemme vähintään 64 konetta tämänkokoisen maan puolustamiseen"

Lapsen oikeudet

Yli 600 työpaikalle otetaan lapsi mukaan teemapäivän mukaisesti

Saksan politiikka

Toimittajalta: Saksan demarien pää kääntyi – suuri koalitio on mahdollinen