Postin hoivabisneksen 5 seurausta: "Laadun kannalta vaarallista, jos Posti lähtee hinnoilla kilpailemaan"

Postin laajentumissuunnitelmat saavat sekä kehuja että arvostelua. Osa uskoo, että kilpailu lisääntyy ja hinnat alenevat. Suomen Yrittäjien mielestä Posti on aivan väärällä tontilla.

talous
Vanhus ja hoitaja.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Postin tähtäimessä on laajentaa hoivapalveluja uusille paikkakunnille eri puolilla Suomea, kun sen ostama yritys HR Hoiva toimii nyt 30:lla paikkakunnalla. Posti sanoo myös uskovansa, että se voi tuoda palveluja sinne, mistä palvelut ovat häviämässä.

HR Hoivalla on asiakkaita laidasta laitaan, heihin kuuluu vanhuksia, vammaisia ja lapsiperheitä.

Postin palvelukseen tulee sairaanhoitajia, lähihoitajia ja henkilökohtaisia avustajia. Sairaanhoitajia Postissa työskentelee jatkossa vajaat sata.

Hoivapalveluita myydään vain kunnille ja kuntayhtymille.

1. "Posti voisi keskittyä periferiaan, silloin siinä olisi järkeä"

Alina Hoivatiimin ketjujohtaja Sari Jäntti huomauttaa, että yksityisille ja kunnallisille toimijoille ongelmana ovat olleet selkeästi haja-asutusalueiden asiakkaat.

Esimerkiksi haavahoitokäynti Pohjois-tai Itä-Suomessa maksaa 80 euroa tunti, ja asiakkaalla tai kunnalla on harvoin maksuhalukkuutta kulujen kattamiseen. Se on selkeästi tappiollista toimintaa sekä julkiselle että yksityiselle toimijalle.

– Silloin Postin hoiva-alan toiminnassa on järkeä, jos he pystyvät tai haluavat keskittyä periferia-alueella tuotettaviin palveluihin. Sinne ei oikein kukaan muu tällä hetkellä sitä palvelua saa, Jäntti sanoo.

2. Kaikki haluavat keskittää toimintoja

– Liiketoiminnassa on niin, että kaikki haluavat keskittää sinne, missä on volyymia. Mutta nimenomaan haja-asutusalueella Posti voisi tuoda toimintaan tehokkuutta, tehdessän muutakin siellä kohteessa, sanoo toimitusjohtaja Niilo Kemppe SOL Henkilöstöpalveluista.

Kemppe huomauttaa, että muiden töiden ohella Postin on luonteva tarjota myös hoivapalveluja.

Postilla ja SOL:illa on yhteistyösuhde jakelupalveluissa. Posti on käyttänyt SOL:in vuokratyöntekijöitä viimeksi joulun alla joulupostin ruuhkien purkamisessa. Sosiaalipuolella SOL tarjoaa yksityisenä toimijana avustajapalveluita esimerkiksi vammaisille.

3. Posti pysyköön omalla tontillaan

Suomen Yrittäjät pitää Postin yrityskauppaa erittäin haitallisena. Valtio-omisteisen Postin olisi pysyttävä vain postipalveluiden järjestäjän roolissa.

– Yrityskauppa oikein alleviivaa, miten aktiivisesti pyritään luomaan valtakunnallinen valtiovetoinen hoivatoimija. Tällaista kehitystä ei valtion omistajaohjauksella pitäisi sallia lainkaan, sanoo kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin.

Valtiovetoisen ison toimijan tuominen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajaksi vaarantaa myös tavoitteen kilpailun tuomasta tehokkuudesta sote-palveluissa, sanotaan yrittäjäjärjestön kannanotossa.

Jäntti Alina Hoivatiimistä huomauttaa, että kilpailu ei ole reilua, jos Posti lähtee kilpailemaan kaupunkialueelle yksityisten yritysten ja pk-yritysten kanssa.

4. "Valinnanvapaus lisääntyy" 

– Tasa-arvoisten palvelujen tuottaminen on kaikkien etu, sekä asiakkaiden että tuottajien, sanoo sosiaali- ja terveyspalvelualan yritysten etujärjestön Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Liitto edustaa 1 500 jäsenyritystä ja -järjestöä.

– On selvää että valinnanvapaus lisääntyy ja se on ihan normaalia. Tämä tuo olettettavasti uusia toimijoita alalle. Tärkeää, että kaikilla on samat pelisäännöt, kriteerit ja ammattitaitovaatimukset, Rajakangas luonnehtii yleisiä periaatteita.

– Ainahan on hyvä, että toimijoita tulee lisää, sillä se tehostaa kaikkien toimintaa, sanoo puolestaan toimitusjohtaja Kemppe SOL:ista.

5. Hintoja vaikea ennakoida

– Vaikea ennakoida, kun ala on nytkin niin kilpailtu kotihoidon palveluiden puolella, että katteet ovat hyvin pieniä. Alalla kun on isot työvoimakustannukset. Laadun kannalta vaarallista, jos Posti lähtee hinnoilla kilpailemaan markkinaosuuksista, sanoo Alina Hoivatiimistä Sari Jäntti.

– Uskon, että avustamispalvelut ovat kalliimpia yksittäin ostettuina. Postin tulo markkinoille laskee hintatasoa, koska samalla tehdään useampaa muutakin työtä. Kyllä tämä mielestäni on positiivista, sanoo toimitusjohtaja Niilo Kemppe SOL Henkilöstöpalveluista.

Klo 20.50 Lisätty väliotsikko: 2. Kaikki haluavat keskittää toimintoja

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus