Kansainvälinen ideakilpailu ratkesi: Tampereen Hiedanrantaan nousee Hervannan kokoinen uusi suurlähiö

Järvenrantakaupunginosaa lähdetään suunnittelemaan kahden voittajaehdotuksen ideoiden pohjalta.

arkkitehtuuri
Hiedanranta -ehdotus Reflecting TRE
Hiedanranta -ehdotus Reflecting TREArkkitehtuurityöhuone BUENAVENTURA

Tampereen uuden kaupunginosan ideakilpailun voittivat ehdotukset Hiedanrannan Innovaatiolahti ja Reflecting TRE. Palkintolautakunnan mukaan ehdotuksessa Reflecting TRE on onnistuttu parhaalla tavalla esittämään Hiedanrannan keskustan sijoitus ja jäsentäminen. Ehdotus Hiedanrannan Innovaatiolahti taas tarjoaa parhaat lähtökohdat kaupunkimaisen rakenteen aikaansaamiselle Näsijärven eteläiselle rantavyöhykkeelle.

Hiedanrannan ideakilpailun tavoitteena oli muodostaa alueelle tulevaisuuden kaupunginosa, joka on kaupunkimaisen tiivis, muuntautumiskykyinen sekä vihreä ja vähähiilinen. Merkittävä osa kilpailutehtävää oli ratkaista, kuinka uudesta kaupunginosasta muodostetaan houkutteleva alue asumiselle, työpaikoille ja palveluille.

Kaupungin tiedotteen mukaan alueen suunnittelu voidaan käynnistää alkuvuoden aikana.

Uusi läntinen keskus

Lielahden ja Tampereen keskustan välille sijoittuvaan järvenrantakaupunginosaan tavoitellaan noin 20 000–25 000 asukasta ja noin 10 000 työpaikkaa. Hiedanrannan tulevaan kaupunginosaan kuuluu Näsijärven rantaa ja vanhan sellutehtaan alue. Lisäksi kilpailualueeseen sisältyi osa Lielahtea.

Palkintolautakunnan puheenjohtajan, pormestari Anna-Kaisa Ikosen mukaan Hiedanrannasta tulee Hervannan kokoinen kaupunginosa, läntisen Tampereen keskus, jonka kehittämiseenn kilpailutyöt antavat hyvän pohjan.

– Näissä kahdessa työssä löytyi sellainen tulevaisuuden visio Hiedanrannan alueelle, että niiden ideoita yhdistelemällä päästään rakentamaan.

Ideakilpailulla haettiin malleja tulevaisuuden älykkäälle ja kestävälle kaupunginosalle, jossa arki on sujuvaa ja ympäristö kaupunkimaista, mutta luonto ja palvelut ovat hyvin saavutettavissa, tiivistää Ikonen.

Voittajina työryhmät

Hiedanrannan voittaneiden ehdotusten tekijöiksi paljastuivat työryhmät. Reflecting TRE -ehdotuksen takana on tamperelainen Arkkitehtuurityöhuone BUENAVENTURA ja Hiedanrannan Innovaatiolahti -ehdotuksen taas pohjoismainen Mandaworks AB, Schauman & Nordgren Architects Oy Ab. Molemmat ryhmät saivat palkintosumman 80 000 euroa.

Hiedanrannan keskusta-aluetta lähdetään kehittämään nuorten tamperelaisten arkkitehtien Reflecting TRE -ehdotuksen ideoiden pohjalta. Janne Ekmanin mielestä paikallistuntemus tuo oman lisänsä suunnitteluun.

– Ihan mahtavaa, että saadaan isompaa projektia ja päästään kehittämään omaa kaupunkia. On mielettömän hienoa, kun tuntee paikat tosi hyvin.

Ehdotuksessa vanha tehdas on otettu mukaan olennaisena osana keskusta-aluetta, kertoo Ekman.

– Meillä lähti koko suunnittelu ideasta, että tehtaan pitää olla koko alueen sydän, koska kerroksia jota kaupunkiin syntyy, tulee historiasta. Ja meillä jopa ratikkalinjaus kulkee tehtaan läpi. Tehtaan sisällä on palveluita, työpaikkoja ja koulutusta ja se toimii talvella Suomessa ihan mainiosti.

Havainnekuva Hiedanrannan Innovaatiolahti -ehdotuksesta
Havainnekuva Hiedanrannan Innovaatiolahti -ehdotuksesta Mandaworks AB, Schauman & Nordgren Architects Oy Ab.

Hiedanrannan Innovaatiolahti taas on pohjana Näsijärven ranta-alueen suunnittelussa. Ted Schaumanin mukaan esimerkiksi Kööpenhaminassa on samantyyppinen ranta-alue, jonka kehittämisessä yritys on ollut mukana.

– Ehdotus perustuu kaupunkielämään ja innovaatioon, miten tulevaisuuden taloudelliset kriteerit pystytään integroimaan tähän uuteen kaupunginosaan. Ja millä tavalla pystytään luomaan elävä kaupunginosa Tampereen keskustan ytimeen.

Hiedanrannan suunnittelu jatkuu

Tampereen kaupunki jatkaa Hiedanrannan uuden kaupunginosan suunnittelua yhdessä kilpailun kahden voittajan kanssa. Kaupungin tavoitteena on vuosien 2017–2018 aikana laatia koko alueesta yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmassa yhdistetään molempien voittajien parhaita ominaisuuksia sekä hyödynnetään kilpailun muiden palkittujen töiden ideoita.

Tuomaristo ohjaa kehittämään Hiedanrannan keskusta-aluetta ehdotuksen Reflecting TRE ratkaisun mukaan. Aluetta kehitetään pääasiassa keskustamaisena ja kävelypainotteisena kaupunkina, jonka yhteyteen palvelut pyritään pääosin sijoittamaan. Keskustaa kehitetään jatkossakin järvellisyyttä korostaen.

Järvikaupungin aluetta kehitetään ehdotuksen Hiedanrannan Innovaatiolahti pohjalta. Tuomaristo suosittelee kanava-alueen tutkimista monimuotoisemmaksi ja uittotunnelin suuaukko tulee tuomariston mukaan huomioida ratkaisun kehittämisessä. Alueen kehittämisessä huomioidaan muun muassa aluerakentamisen taloudellisuus, raitiotien toteuttaminen ja Paasikiventien liikenne.

Ideakilpailun parhaista näyttely

Ideakilpailun palkitut ja kunniamaininnan saaneet työt ovat esillä keskiviikosta alkaen Lielahden kartanossa, Hiedanrannassa.

Yleisöopastuksia vetää kahtena keskiviikkona tuomaristossa Suomen Arkkitehtiliiton nimeämänä jäsenenä toiminut arkkitehti Tuomas Seppänen, joka esittelee palkittuja töitä ja kertoo niiden valintaperusteista ja tuomariston työskentelystä.

Lisäksi Hiedanrannassa järjestetään kevään aikana tilaisuuksia, joissa kerätään yleisön ja sidosryhmien näkemyksiä alueen jatkosuunnitteluun. Perusteilla on myös kaikille avoin kansalaisraati, joka pääsee arvioimaan ja kehittämään töitä eri teemojen ympärillä yhdessä suunnittelijoiden ja voittajaehdotusten tekijöiden kanssa.