Esitys lautakunnalle: Lapset pois yksityisestä päiväkodista Tampereella sopimusrikkomusten takia

Kaupunki järjestää päiväkodissa tällä hetkellä hoidossa oleville 23 lapselle uuden päivähoitopaikan, jonka perheet voivat halutessaan ottaa vastaan keskiviikkona.

päivähoito
leikkiminen
Tarja Nyyssönen / Yle

Tampereen kaupunki esittää lasten ja nuorten palvelujen lautakunnalle lasten siirtämistä pois yksityisestä päiväkodista esiin tulleiden sopimusrikkomusten takia. Esityksen mukaan lautakunta kieltää pitämästä lapsia yksityisessä ABC-Päiväkodissa maanantaista 30.1.2017 lähtien varhaiskasvatuslain nojalla.

Tampereen kaupunki on tehnyt asiassa yhteistyötä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Kaupunki järjestää päiväkodissa tällä hetkellä hoidossa oleville 23 lapselle uuden päivähoitopaikan, jonka perheet voivat halutessaan ottaa vastaan keskiviikosta 11.1.2017 lähtien. Kaupunki piti ABC-Päiväkodissa päivähoidossa olevien lasten vanhemmille asiasta info- ja keskustelutilaisuuden tiistai-iltana.

Kaupungin tiedotteen mukaan Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan kahden viikon kuluttua.

Sopimusrikkomuksia

Tampereen kaupungin esitys perustuu esiin tulleisiin sopimusrikkomuksiin ja siihen, ettei toiminnan järjestäminen täytä varhaiskasvatuslain tavoitteita.

Yrittäjä on vuonna 2010 saanut sakkotuomion sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvamateriaalin hallussapidosta. Tämän jälkeen hän on sitoutunut kaupungin edellyttämään järjestelyyn, jonka mukaan hän ei toimi lapsiryhmässä yksinään. Tampereen kaupungin suorittamalla valvontakäynnillä todettiin joulukuussa 2016, ettei yrittäjä ole noudattanut tätä sopimusta.

Tiedotteessaan Tampereen kaupunki myöntää, että nyt esiin tulleessa asiassa valvonta on ollut puutteellista. Nyt käsillä oleva asia nousi esiin, kun kaupunki on tarkentanut valvontakäytäntöjään syksyn 2016 aikana ja sen myötä tehostanut ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä.

Esitys ei kohdistu päiväkodin henkilöstöön, jonka toiminta on ollut asianmukaista.