Musiikkitalon seinällä saa sittenkin mainostaa – kunhan nämä ehdot täyttyvät

Rakennuslautakunta hyväksyi Musiikkitalon seinälle sijoitettavan mediaseinän äänestyksen jälkeen. Lupa sisältää tukun määräyksiä.

kaupunkikuva (maisema)
Mainostaulu Mannerheimintieltä päin katsottuna. Havainnekuva.
LPR-arkkitehtien havainnekuva esittää mainostaulun sellaisena, kuin sille haettiin lupaa alkuvuodesta.Pauno Narjus / LPR-arkkitehdit

Helsingin rakennuslautakunnassa käytiin tiistaina monivaiheinen äänestys Musiikkitalon seinälle sijoitettavasta mainostaulusta.

Aiemmin lautakunta on kertaalleen hylännyt hankkeen, ja tälläkin kertaan esittelijä, yliarkkitehti Henna Helander esitti rakennusluvan hylkäämistä.

Kesällä Helander perusteli kielteistä kantaa muun muassa sillä, että Kansalaistoria halutaan suojata liialta kaupallisuudelta.

Lupa mediaseinälle heltisi lopulta äänin 4-5.

Näyttö sai määräaikaisen luvan kymmeneksi vuodeksi, 1.3.2027 saakka. Lisäksi sen on täytettävä mm. seuraavat ehdot:

  • Näytön valaistus ei saa olla kirkkaampi kuin ympäristössä käytetty muu valaistus. Näyttö ei saa häikäistä, ja sen kirkkautta tulee voida säätää automaattisesti.
  • Näytön tulee olla sammutettuna pimeään vuodenaikaan klo 23:00-07:00.
  • Vähintään 75 % näytön sisällöstä tulee olla musiikkitalon omaa ja kulttuurisisältöä.
  • Laite on poistettava, mikäli rakennuslautakunta toteaa sen aiheuttavan häiriötä tai häikäisyä.

Digitaalinen suurnäyttö on uusien suunnitelmien mukaan 13 x 13,5 metriä ja se sijoitetaan Musiikkitalon Kansalaistorin puoleiseen seinään, ns. huoltotorniin.

Päätökseen jätettiin eriävä mielipide. Kolmen lautakunnan jäsenen mukaan mm. naapureita olisi pitänyt kuulla uudestaan, sillä nyt suunniteltu mediaseinä on lähes kaksi kertaa isompi kuin toukokuussa evätyssä lupahakemuksessa. Tuolloin seinä oli kokoa 13,5 x 7,5 m.