1. yle.fi
  2. Uutiset

Vatt ja Etla: Verotuksella suositaan velaksi sijoittamista ja raskaita koneinvestointeja

Tutkimus- ja kehitystoiminnan verotuen käyttöönottamista ei pidetä tuoreessa raportissa perusteltuna.

verotus
Tehtaan silhuetti ja veromerkki

Suomen yritys- ja pääomatulojen verotus vääristää yritysten rahoitus- ja investointipäätöksiä, sillä verotuksessa suositaan investointien rahoittamista velalla, kuvailevat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Vatt Yritysverotus, investoinnit ja tuottavuus -raportissaan. (siirryt toiseen palveluun)

Etlan ja Vattin mukaan tavoitteena pitäisi olla "kohtuullisiin veroasteisiin perustuva yritys- ja pääomatuloverotus". Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttänen pitää vuonna 2013 tehtyä yhteisöveron alennusta perusteltuna. Pääomatuloverokantaa on nostettu.

– Jos sen korotusta jatketaan, syntyy uusia vääristymiä, verosuunnittelumahdollisuuksia, Määttänen huomauttaa.

Mahdollista on, että varoja siirretään pääomatuloverotuksesta alhaisemman yhteisöveron piiriin. Yhteisöveroprosentti on Suomessa 20. Se on Pohjoismaiden pienin.

Mennyttä maailmaa?

Tutkimuksessa painotetaan, että Suomen nykyinen yhteisöveromalli nostaa omalla pääomalla rahoitettujen investointien tuottovaatimusta ja vääristää investointien kohdentumista suosien esimerkiksi raskaita koneinvestointeja.

– Tämä pitäisi päivittää, tähdentää Etlan Niku Määttänen.

Ei mallia Virosta

Viron mallia kuvaillaan raportissa kalliiksi. Malli suosii voittojen jättämistä yritykseen. Raportissa arvostellaan, että se jarruttaisi pääoman siirtoa parhaiten tuottaviin kohteisiin.

Viro otti vuonna 2000 käyttöön yhteisöveron, jossa veropohja on yrityksen jakama voitto. Suomen yhteisöverotus perustuu nettotulon verotukseen.

Mitä tehdä?

Etla ja Vatt suosittelevat, että pörssiin listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen tuottorajaa laskettaisiin lähemmäs markkinakorkoja. Nykyinen raja on kahdeksan prosenttia.

Pääomatulojen verokantoja ei raportin mukaan pitäisi nostaa. Yhteisöveron muutosvaihtoehdoista Vatt ja Etla eivät pidä yhtäkään ongelmattomana.

Suora tuki tutkimukselle verotukea parempi

Vuosina 2013–14 tehdyn tutkimus- ja kehitystoiminnan verotukikokeilun kokemuksia raportissa kuvaillaan kielteisiksi. Siksi Vatt ja Etla eivät pidä pysyvän verotuen käyttöönottoa perusteltuna.

Kokeilussa yrityksen t&k-palkkamenot sai vähentää yhtiöveron alaisesta tulosta kahteen kertaan. Lisävähennystä käytettiin vähän. Raportissa kuvaillaan suoraa tukea verotukea paremmaksi vaihtoehdoksi.

Valtiovarainministeriön työryhmä käy läpi yritysverotuksen keinoja. Sen ehdotuksia odotetaan lähiviikkoina.

Lue seuraavaksi