Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Soklin kaivospiirivalitukset

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valitukset, jotka on tehty Yara Suomi Oy:n saamasta laajennuksesta Soklin kaivospiiriin.

Soklin kaivos
Soklin katselmus syksyllä 2015
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto piti katselmusta Soklissa syyskuussa 2015.Tapani Leisti / Yle

Yara Suomi Oy teki hakemuksen Savukosken kunnassa sijaitsevan Soklin kaivoksen kaivospiirin muuttamiseksi vuoden 2013 alussa. Yara haki Soklin jo olemassa olevaan kaivospiiriin laajennusta siten, että alueen koko olisi yhteensä 5 900 hehtaaria.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyi Yara Suomi Oy:n hakemuksen Soklin kaivospiirin muuttamiseksi elokuussa 2013. Tukesin päätöksestä valittivat Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Lapin luonnonsuojelupiiri ry ja Kemin-Sompion paliskunta.

Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset, minkä jälkeen luonnonsuojelupiiri ja paliskunta valittivat Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kemin-Sompion paliskunta ja Lapin luonnonsuojelupiiri ry vaativat KHO:lta, että hallinto-oikeuden ja Tukesin päätökset kumotaan. Luonnonsuojelupiirin mukaan Tukesin päätökset olivat kaivos-, poronhoito-, luonnonsuojelu- ja hallintolain vastaisia eikä se noudattanut asiakirjojen julkisuudesta annettua lakia.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos jää voimaan sellaisenaan.