Ammattiliitot: Opetus- ja terveydenhoitoaloille pakollinen soveltuvuuskoe – soveltumattomat ulos koulusta

Useat ammattiliitot vaativat pakollisia soveltuvuuskokeita mm. terveydenhoito- ja opetusalan koulutukseen pyrkiville.

terveydenhoito
Hoitaja palvelutalon asukkaan vuoteen vieressä.
Ere Ek / Yle

Neljä hoito- ja opetusalojen ammattiliittoa jätti keskiviikkona opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle esityksen ammatillisen koulutuksen soveltuvuuskokeista. Kokeet koskisivat kaikkia aloja, joissa työntekijä on vastuussa toisten ihmisten terveydestä tai turvallisuudesta.

Liittojen mielestä näille ns. SORA-aloille ei tulisi valita opiskelijoita ilman pakollista soveltuvuuden testausta.

Monilla opetus-, hoito- ja turvallisuusaloilla soveltuvuuskoe on käytössä, mutta muun muassa lähihoitajakoulutuksesta koe poistettiin pari vuotta sitten.

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton Superin puheenjohtaja Silja Paavola ihmettelee, miksi soveltuvuuskoetta ei vaadita aloille, joissa työntekijä joutuu tekemisiin vanhusten, vammaisten tai mielenterveyspotilaiden kanssa.

– Kyllä meillä terveyden- ja sosiaalihuollon laki perustuu siihen, että työntekijät ovat ammattitaitoisia ja potilasturvallisuus on ykkönen.

Paavolan mukaan osa kouluista käyttää soveltuvuuskokeita, vaikka se ei ole lakisääteistä. Lähihoitajan opinnot aloittaa 6 000–8 000 opiskelijaa vuodessa.

Paavolan arvelee, että soveltuvuuskokeilla voitaisiin myös vähentää koulutuksensa keskeyttäneitten määrää. Paavola laskee, että jos pari tuhatta perushoitajakoulutuksen aloittanutta keskeyttää opintonsa, se aiheuttaa yhteiskunnalle 50 miljoonan euron menetyksen.

– Kyse on isosta yhteiskunnallisesta asiasta.

Opettajankoulutuksessa soveltuvuuskoe on käytössä mutta OAJ:ssä pelätään sen olevan vaakalaudalla, kun sote ja ammatillisen koulutuksen uudistus etenevät.

– Yleinen linja on ollut, että soveltuvuuskokeista on pyritty luopumaan. Me haluamme painottaa, että pelkästään kirjanoppineisuudella ei siinä hommassa pärjää vaan tarvitaan myös soveltuvuutta alalle, sanoo Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Luukkainen perustelee soveltuvuuskokeiden tärkeyttä aloilla, joissa työntekijä on tekemisissä asiakkaan henkilökohtaisten asioiden kanssa.

Opiskeluoikeus on voitava perua

Hoito- ja opetusalojen turvallisuutta on pyritty parantamaan ns. soveltuvuusratkaisu- eli SORA-säännöksillä. Vuoden 2012 alusta opiskelupaikka on voitu evätä tai peruuttaa, mikäli opiskelija ei ole ollut terveydentilaltaan kykenevä opintoihin. Lisäksi opiskelijalta on voitu pyytää rikosrekisteriote, mikäli tämän tuleva työ liittyy alaikäisiin.

Ammattiliittojen mukaan opiskelijan oikeus opiskelupaikkaan on kuitenkin niin vahva, että opiskeluoikeuden epääminen on harvinaista.

– Lakia on käytetty erittäin harvoin. Ensimmäisen vuoden aikana kahdeksan kertaa ja toisen vuoden aikana kaksitoista kertaa, sanoo Superin puheenjohtaja Silja Paavola.

Myös OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan lakia käytetään harvoin.

– Haluaisimme madaltaa puuttumiskynnystä. Nyt se on hirveän korkea.

Luukkainen korostaa, että jatkossa tärkeintä on opiskelijan tukeminen ja riittävä lähiopetuksen määrä.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle luovutetun esityksen ovat allekirjoittaneet Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy.