1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Yle selvitti: Mitä laki sanoo ministerien jääviydestä ja mitä tarkoittaa lähipiiri?

Pääministeri Juha Sipilän esteellisyyskysymykset ovat olleet otsikoissa viime viikkoina. Milloin ministeri on lain tarkoittamalla tavalla esteellinen ja ketkä kuuluvat ministerin lähipiiriin? Vastaus löytyy hallintolaista.

Sipilän hallituksen ministereitä vannomassa virkavalaa 29.5.2015 Kuva: Sakari Piippo / Valtioneuvosto

Silloin kun oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies alkavat selvittää, onko ministeri toiminut esteellisenä, he kaivavat lakikirjastaan esiin hallintolain. Siinä säädetään virkamiesten esteellisyydestä, ja näitä säädöksiä sovelletaan suoraan myös ministereihin.

Hallintolain 5 luku toteaa, että virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen.

Mutta milloin virkamies ja ministeri voivat olla esteellisiä?

Halliintolain mukaan ministerin esteellisyys voi toteutua 7 seuraavassa tilanteessa:

- jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen

- jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa

- jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen

- jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa

- jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa

- jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan

- jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Lähipiiri on laaja esteellisyyskysymyksissä

Kun virkamiehen tai ministerin esteellisyyskysymyksiä selvitään, pohdintaan tulee usein myös lähipiiri. Lähipiiriin lasketaan melko suuri joukko ihmisiä. Lain mukaan lähipiirillä eli läheisellä tarkoitetaan:

- virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa;

- virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä

- virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia.

- virkamiehen puoliso, lapset, lapsenlapset, sisarukset, vanhemmat, isovanhemmat ja muuten erityisen läheiset henkilöt

Edellä mainittujen lisäksi lähipiiriin kuuluvat myös rekisteröidyssä suhteessa olevat puolisot ja avopuolisot.

"Esteellisyyslain perusidea on selkeä"

Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää tuntee hallintolain kuin omat taskunsa. Jos laki vaikuttaa ensilukemalta tavallisen kansalaisen tai vaikkapa ministerin mielestä monimutkaiselta, se ei ole ihme.

– Hallintolain esteellisyyspykälä saattaa vaikuttaa äkkilukemalta vaikeaselkoiselta, Mäenpää sanoo.

Mäenpään mukaan esteellisyyslailla on kuitenkin tärkeä tarkoitus.

– Tällä lailla pyritään suojaamaan hallintoasioiden hoitaminen puolueettomasti ja riippumattomasti. Perusidea tässä laissa on selkeä. Kenellekään ei pitäisi olla ylivoimaista ottaa näitä asioita huomioon.

Esteellisyyspykälän lähipiiriin kuuluu suuri joukko ihmisiä.

– Luettelo on selkeä, mutta aika pitkälle mennään. Täytyy sanoa, että nykymaailmassa perheyhteys ei ole enää niin hirveän kiinteä, Mäenpää sanoo.

Hän ymmärtää kuitenkin lain laatijaa. Hänen mukaansa rajan vetäminen ei varmaan ole ollut helppoa.

– Jos lähipiiri olisi ollut pienempi, se olisi saattanut vaikuttaa liian suppealta. Tässä on varmasti varmuuden vuoksi haluttu laajasti määritellä lähipiiriä, Mäenpää toteaa.

Eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri selvittävät ministereiden jääviyskysymyksiä

Virkamiehillä ja ministereillä on itsellään vastuu selvittää esteellisyytensä, kun he tekevät päätöksiä ja toimivat muutoin hallintolain tarkoittamissa tilanteissa.

Jälkikäteen virkamiesten esteellisyysepäilyt voidaan käsitellä tuomioistuimissa.

Ministerien jääviyskysymyksiä selvittävät oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Ministeri voi saada huomautuksen, jos lainvalvoja katsoo hänen toimineen esteellisenä. Hyvin poikkeustapauksissa esteellisyyttä voidaan puida myös valtakunnanoikeudessa.

Pääministerin esteellisyyskysymysten käsittely on kesken

Julkisuudessa on vellonut useita viikkoja pääministeri Juha Sipilän (kesk.) esteellisyysepäilyt.

Eduskunnan oikeusasiamies selvittää parhaillaan Sipilän esteellisyyskysymyksiä hänen sukulaistensa omistaman konepajayhtiö Katera Steeliin ja kaivosyhtiö Terrafameen liittyvässä tapauksessa.

Oikeuskansleri on puolestaan saanut kanteluita, joissa pyydetään selvittämään Sipilän jääviyttä liittyen biojalostusteknologiayhtiö Chempoliksen osallistumiseen Intian-matkalle.