Kemijoen kalatalousvelvoitetta ollaan avaamassa – Muutosta haetaan kevään mittaan

Kalatalousvelvoitteeseen haetaan muutosta. Tosin Lapin ELY-keskus ei anna vielä tietoja muutosesityksen sisällöstä julkisuuteen.

kalatalous
Taivalkosken voimalaitos.
Riikka Rautiainen/ Yle

Kemijoen kalatalousvelvoitteeseen haetaan muutosta. Lapin ELY-keskus jättää muutoksenhakuesityksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle vielä kevään aikana.

Vielä tässä vaiheessa ELY-keskuksessa ollaan vaitonaisia siitä, millaista muutosta oikeudessa voimayhtIöille määrättyyn velvoitteeseen haetaan.

– Emme ole käyneet vielä läpi lopullista selvitystä, perustelee ELY-keskuksen ylijohtaja Pirkko Saarela.

ELY-keskus on selvittänyt kalatalousvelvoitteen muuttamista parin vuoden ajan maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta.

Lisäpontta työlle on antanut hallituksen esitys luonnonvaratalouden edistämiseksi. Tähän sisältyy muun muassa erilaisia toimia kalakantojen elinvoimaisuuden parantamiseksi.

Edessä on vuosien urakka

Lapin ELY-keskuksessa selvitystyö on kestänyt pitkään, sillä kalatalousosastolla on ollut samaan aikaan käsittelyssä muitakin isoja asioita kuten Tenojoen kalastussopimus ja uusi kalastuslaki.

Nykyisten kalatalousvelvoitteiden avaaminen on perusteltua uusimpien tutkimustietojen valossa. Luonnonvarakeskus on arvioinut, että Kemi-, Ii- ja Oulujoen velvoitteet eivät korvaa riittävästi voimalaitosrakentamisesta kalastolle aiheutunutta menetystä.

Kemijoki Oy:lle ja Pohjolan Voima Oy:lle joen patoamisesta aikoinaan määrätty kalatalousvelvoite on Suomen suurin.

Kalatalousvelvoitteen muuttamisessa on kyse isosta asiasta. Käsittely saattaa viedä vuosia ja edetä valituksineen jopa korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka.

Kemijoen kalakorvauksista kiisteltiin oikeudessa aikoinaan vuosikymmeniä.