Hyppää sisältöön

Lastensuojelun työntekijöistä pulaa Vantaalla – parempi palkkakaan ei ole korjannut mainetta

Pätevien sosiaalityöntekijöiden puutteessa kaupunki aikoo rekrytoida erityissosiaaliohjaajia.

Valitusten syynä on ollut muun muassa se, että sosiaalityöntekijät eivät ole pystyneet tapaamaan lapsia riittävästi. Kuva: Yle

Vantaan Tikkurilan yksikön lastensuojelun ongelmat nousivat julkisuuteen vuonna 2014, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto otti yksikön toiminnan käsiteltäväkseen kantelun pohjalta. Myöhemmin keväällä 2016 työntekijät tekivät toisen valituksen omasta yksiköstään.

Työntekijöiden vähäisestä määrästä johtuen yhdellä sosiaalityöntekijällä saattoi olla vastuullaan 40-60 asiakasta, kun sosiaali- ja terveysministeriön suositus on 30-40 asiakasta työntekijää kohden.

Vantaa on päässyt lähelle ministeriön suositusta

Viime joulukuussa Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi Vantaan kaupungin lastensuojelusta vastaaville viranhaltijoille huomautuksen lastensuojelulain rikkomisesta. Huomautuksen mukaan sosiaalityöntekijät eivät ole pystyneet tapaamaan asiakkaaksi tulleita lapsia riittävästi henkilökohtaisesti.

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan Sakari Rokkasen (kok.) mukaan tilanne on kuitenkin parantunut.

– Nyt olemme jo lähellä ministeriön suositusta. Yhtä sosiaalityöntekijää kohden on keskimäärin 41 lasta.

Palkkaa ja työvälineitä parannettu

Vantaa on yrittänyt rekrytoida kuutta sosiaalityöntekijää, mutta virkoja ei ole saatu täytettyä. Työn houkuttelevuutta on pyritty lisäämään nostamalla palkkausta, joka vielä vuosi sitten oli pienempi kuin naapurikunnissa.

Myös työvälineisiin on satsattu, kertoo Rokkanen.

– Vielä muutama vuosi sitten ajateltiin, että älypuhelimet kuuluvat vain johdon henkilöstölle. Nyt työntekijöille on hankittu läppäreitäkin, että he voivat tehdä kirjaamistyötä jo asiakastapaamisessa.

Erityissosiaaliohjaajat paikkaamaan henkilöstövajetta

Rokkasen mukaan merkittävin toimenpide lastensuojelun tilanteen korjaamiseksi on se, että kaupunki aikoo palkata kuuden sosiaalityöntekijän sijaan erityissosiaaliohjaajia.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työt hoidetaan nykyisten sosiaalityöntekijöiden voimin, mutta sosiaaliohjaajat helpottavat näiden työtaakkaa.

– Muutama vuosi sitten muuttunut sosiaalihuoltolaki tarjoaa mahdollisuuden siihen, että sosiaalityöntekijät ovat edelleen tärkeimpiä päätöksentekijöitä, mutta erityissosiaaliohjaajilla on mahdollisuus helpottaa asiakkaiden tapaamista. He ovat sosiaalityöntekijöiden työpareja ja valmistelevat päätöksiä, Rokkanen sanoo.

Sosiaalityöntekijä on saanut yliopistokoulutuksen. Hänellä on kokonaisvastuu asiakasprosessista. Sosiaaliohjaaja on puolestaan suorittanut sosionomi AMK tai YAMK -tutkinnon.

Rahaa ei heru lisää

Lisärahaa Vantaan lastensuojelulle ei ole luvassa. Rokkasen mukaan ongelmat eivät johdu rahapulasta vaan rekrytointiongelmista ja negatiivisesta julkisuudesta.

– Koko lastensuojelun budjetti on 53 miljoonaa. Meillä olisi ollut jatkuvasti rahaa palkata kuusi uutta sosiaalityöntekijää, mutta saatavuusongelmat ovat olleet niin vaikeita.

– Osittain tähän on vaikuttanut se, että Vantaa on ollut niin negatiivisessa julkisuudessa näistä asioista. Olisi ihme, jos se ei vaikuttaisi työntekijöiden halukkuuteen tulla Vantaalle.

.
.