Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta: Kela syrji kuurosokeaa tulkkauspalvelun järjestämisessä

Lautakunnan mukaan Kela tulkitsi liian tiukasti omia pätevyysvaatimuksiaan tapauksessa, jossa se ei sallinut asiakkaan käyttää tämän toivomaa tulkkia puhelintulkkaukseen.

Yle Uutiset viittomakielellä
Kelan logo
Pentti Kallinen / YLE

Syrjintä- ja tasa-arvolautakunta katsoo Kelan syyllistyneen syrjintään tulkkauspalvelun järjestämisessä.

Kuurosokea henkilö oli kannellut lautakuntaan tapauksesta, jossa hän oli tilannut portugalin kielen taitoisen tulkin puhelintulkkausta varten. Hakija oli toivonut tulkiksi tulkkia, joka oli tulkannut hänelle portugaliksi aiemminkin. Asiakkaan toivomus kuitenkin jätettiin huomioimatta eikä tulkkia järjestynyt.

Kela kiistää syrjinnän. Kelan mukaan tulkki ei ollut suorittanut Kelan edellyttämää kurssia kuulonäkövammaisille tulkkauksesta. Lisäksi Kela vetosi siihen, että tulkkaustilaus oli jätetty niin myöhään, ettei sopivan tulkin löytymiseen ollut jäänyt riittävästi aikaa.

Lautakunnan mukaan tulkkaustilanne ei kuitenkaan olisi vaatinut kurssilta saatavia erityistaitoja. Lautakunta katsoo myös, että tulkille asetettu vaatimus oli joustamaton eikä sitä sovellettaessa otettu huomioon asiakkaan yksilöllisiä tarpeita yksittäisessä tulkkaustilanteessä.

Lautakunta kieltää Kelaa jatkamasta tai uusimasta syrjintää ja on asettanut päätöksen vahvistukseksi 5000 euron uhkasakon.

Yksi lautakunnan jäsenistä katsoi, että Kela oli riittävässä määrin pyrkinyt huomioimaan hakijan tarpeet. Lautakunnan päätöksestä on mahdollista vielä valittaa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on valtioneuvoston nimittämä itsenäinen ja riippumaton oikeusturvaelin. Se valvoo yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain noudattamista yksityisessä toiminnassa sekä julkisessa hallinto- ja liiketoiminnassa.