1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. biokaasu

Mustankorkean biokaasulaitos harjakorkeuteen

Mustankorkean biokaasulaitos saataneen toimintaan jo tänä keväänä. Täyden tuotannon vaiheessa pitäisi olla elokuussa.

Biokaasulaitos pystyy käsittelemään vuodessa 20 000 tonnia biojätteittä ja puhdistamolietteitä. Kuva: Isto Janhunen / Yle

Jyväskylän Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen biokaasulaitoksen rakentaminen on edennyt siihen pisteeseen, että on harjakaisten aika.

Biokaasulaitos on Mustankorkean kaikkien aikojen suurin investointi: sen kustannusarvio on 8 miljoonaa euroa.

Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa, vaikka Mustankorkean kompostointilaitoksen taannoinen palo onkin vaikuttanut suunnitelmiin.

– Uusi biokaasulaitos ja uudelleen rakennettava kompostointilaitos valmistuvat suunnilleen yhtä aikaa. Kahden laitoksen välille oli tarkoitus tulla yhteisiä sähkö- ja vesiliittymiä, jotka on nyt jouduttu miettimään uudelleen, kertoo Mustankorkea Oy:n toimitusjohtaja Esko Martikainen.

Mustankorkean biokaasulaitos tuottaa biojätteistä ja jätevedenpuhdistamon lietteistä biometaania liikennepolttoaineeksi. Tähteeksi jäävä jäte hyödynnetään Mustankorkean kompostimullan tuotannossa.