Yhdestä alle satanen, toisesta 460 euroa – tällaiset ovat Jyväskylän sote-kokeilun potilashinnat

Jyväskylän kaupunki maksaa helmikuussa alkavassa sote-kokeilussa palveluntuottajille jokaisesta asiakkaasta vuosimaksua, johon vaikuttaa muun muassa ikä. Yksityiset terveyspalvelun tuottajat toivovat hinnoista ja ehdoista vielä keskusteluja.

Jyväskylä
Henkilö pitää stetoskooppia kädessään.
Yle

Jyväskylässä kolmen terveyskeskuksen asiakkaat voivat helmikuun lopusta lähtien valita terveyspalvelujensa tuottajaksi joko yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin.

Kaupunki maksaa palveluntuottajille jokaisesta palvelun valitsevasta kaupunkilaisesta vuosimaksua, jonka virallinen nimi on kapitaatiokorvaus.

Soten vuosikorvaus
Jarkko Riikonen / Yle

Korvausten suuruus Huhtasuon, Kuokkalan ja Keskustan terveysaseman alueiden asiakkaista vaihtelee, koska maksuperusteisiin vaikuttaa hoitovastuulla olevien asiakkaiden määrä, ikä ja asuinalue. Palvelun määrä ei vaikuta maksuun.

Esimerkiksi alle kouluikäisten lasten kapitaatiohinta Keskustan terveysaseman alueella asuvilla on 122,93 euroa, mutta Kuokkalassa 140,49 ja Huhtasuolla 149,56 euroa.

Ikääntyvistä 65–74 -vuotiaista Huhtasuon alueella maksetaan 340,51 euroa, mutta Kuokkalassa 275,25 euroa ja keskustassa 252,48 euroa.

Kaikkien pienin, vuosittain palveluntuottajalle maksettava kapitaation hinta on 92,87 euroa Keskustan terveysaseman alueella asuvista 7–64 -vuotiaista, mutta kallein saman alueen yli 85-vuotiaista maksettava 460,43 euroa.

"Lisää rahaa ei tule"

Kapitaatiokorvauksen laskenta perustuu kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaisiin kustannuksiin.

Projektipäällikkö Riitta Pylväsen mukaan kaupungissa tutkittiin hintoja perusteellisesti.

Vaikka vuonna 2019 tulee valinnanvapaus, lisää rahaa ei tule.

Projektipäällikkö Riitta Pylvänen

– Korvauksessa päädyttiin siihen, että huomioidaan asuinalueet, asiakasrakenteet ja palveluiden käyttäjät ja tehtävät, jotka palveluntuottajalle jäävät.

Pylkäsen mielestä oleellista on, että hinnat pohjautuvat siihen, millä kaupunki tällä hetkellä palvelut tuottaa. Samaan pitäisi muidenkin pystyä.

– Hinnoista on tullut jo palautetta. Vaikka vuonna 2019 tulee valinnanvapaus, lisää rahaa ei tule.

Hintakritisoinnista huolimatta projektipäällikkö uskoo, että halukkaita tuottajia löytyy.

Yksityiset eivät suoraan tyrmää hintoja

Suomen sosiaali ja terveys ry:n SOSTEn erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma ei vielä halua ottaa Jyväskylän kaupungin kapitaatiokorvausten tasoon kantaa.

Se kannustaa palvelun tuottajaa ennaltaehkäisyyn, kun on kokonaisuusvastuu potilaista.

Vastaava lääkäri Minna Leppäkynnäs

– Ne on todellakin laskettu sen mukaan, mitä todelliset kustannukset ovat olleet ja näillä rahoilla pitäisi se myös jatkossa pystyä tuottamaan. Ehkä se tarkoittaa sitä, että täytyy katsoa tarkemmin toimintaa ja järkeistää sitä.

Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n vastaava lääkäri Minna Leppäkynnäs ei halua heti tyrmätä hintoja.

– Toki summa haasteellinen, jos tulee vain vähän asiakkaita, mutta siiinä on myös etu: se kannustaa palvelun tuottajaa ennaltaehkäisyyn, kun on kokonaisuusvastuu potilaista.

Leppäkynnäs korostaa, että Mehiläisellä on jo runsaasti kokemusta kaupungin kanssa toimimisesta, sillä yhtiölle on ulkoistettu kolme terveysasemaa. Tosin niiden kannalta tilanne on hinnoittelussa toinen, sillä Mehiläisellä on niissä väestövastuu.

Nyt se pohjautuu tiettyy laskentaan, eikä siinä ole huomioitu kaikkia perusterveydenhuollon kustannuksia.

Kaupallinen johtaja Pekka Manninen

Terveystalon kaupallisen johtajan Pekka Mannisen mielestä sote-kokeiluun liittyy vielä paljon kysymyksiä ja "selviä kipupisteitä palveluntuottajien kannalta".

– Keskustelu kapitaatiohinnasta jatkuu. Nyt se pohjautuu tiettyy laskentaan, eikä siinä ole huomioitu kaikkia perusterveydenhuollon kustannuksia. Olemme nostaneet sitä esiin nyt ja aiemmin, ja toivon, että kaupunki sitä vielä miettii.

Kaksivuotinen kokeilu

Kaksivuotisessa kokeilussa ovat mukana Jyväskylän kolmen terveysaseman alueella asuvat kuntalaiset lukuunottamatta ikäihmisiä, jotka ovat säännöllisen kotihoidon, palveluasumisen tai pitkäaikaishoidon asiakkaita.

Kokeilu koskee Jyväskylässä liki 63 000 asukasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt kokeiluun Jyväskylälle 800 000 euron valtionavustuksen.

Kaupunkilaiset sitoutuvat valitsemaan palveluntuottajan vähintään puoleksi vuodeksi. Sen jälkeen hän voi jatkaa saman palveluntuottajan asiakkaana, palata kunnallisen palveluntuottajan asiakkaaksi tai valita kokonaan uuden.

Julkista terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein.

Asiakasmaksuista päättää edelleen Jyväskylän kaupunki.

Kaupunki on avannut sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauskokeilun tuottajahaun. Palvelutuottajien pitäisi olla selvillä helmikuun loppupuolella.

Oman julkisen terveysaseman, lääkärin ja sairaanhoitajan voi tarkastaa sekä lääkärinsä ja sairaanhoitajansa tästä (siirryt toiseen palveluun) Jyväskylän kaupungin nettisivujen linkistä.