Asianajajat: Lakien perustuslaillisuuskontrolli yhä liian levällään

Asianajajaliitto haluaa Suomeen uuden toimielimen lakihankkeiden perustuslakivalvontaan. Asianajajat kannustavat myös tuomareita siviilirohkeuteen perustuslakikysymyksissä. Korkeimman oikeuden presidentti varoittelee lisäbyrokratiasta ja yli-innokkaasta laintulkinnasta.

perustuslait
Asianajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola
Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko RuoholaAri Mölsä / Yle

Asianajajaliitto on huolissaan lakiesitysten perustuslainmukaisuuden valvonnan tasosta. Liiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola sanoo, että ongelmia on sekä etukäteis- että jälkikäteisvalvonnassa.

Korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko on Asianajajaliiton kanssa paljolti samaa mieltä. Radikaaliin sooloiluun hän ei kuitenkaan ketään usuta.

Etukäteisvalvontaan uusi riippumaton asiantuntijaneuvosto?

Lakihankkeet törmäävät perustuslakiongelmiin (siirryt toiseen palveluun) tämän tästä. Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola esittää nyt, että valtioneuvoston kanslian yhteyteen perustetaan erillinen asiantuntijaneuvosto. Uuden toimielimen tehtävänä olisi tarkastella lakihankkeita sekä perustuslain että Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten valossa.

– Jo aiemmin perustettu lainsäädännön arviointineuvosto on pohtinut lähinnä lainsäädännön taloudellisia vaikutuksia, Ruohola muistuttaa. Uuden neuvoston kokoonpanossa olisi vahvaa perus- ja ihmisoikeusosaamista. Sen jäsenet valittaisiin oikeuslaitoksen ja yliopistomaailman piiristä.

Korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko ymmärtää Asianajajaliiton tuskan. Hän kuitenkin vierastaa uusien toimielinten perustamista.

– Lainvalmistelukoneisto on jo nykyiselläänkin monimutkainen. Ihan suoralta kädeltä en sen kylkeen lähtisi kokonaan uutta neuvostoa perustamaan. Lähtökohtana on oltava, että laadukas lainsäädäntö syntyy ministeriöissä ja niissä työskentelevien lainvalmisteluvirkamiesten ammattitaidosta.

Timo Esko.
Korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko.Ari Mölsä / Yle

Tuomareille lisää siviilirohkeutta?

Asianajajaliitto haluaisi lisäksi muuttaa perustuslakia, jotta tuomarit voisivat nykyistä helpommin kieltäytyä perustuslain vastaisena pitämänsä lain soveltamisesta. Nykyisen perustuslain (siirryt toiseen palveluun) 106 §:n mukaan tuomari voi kieltäytyä lain soveltamisesta vain, jos laki on "ilmeisessä ristiriidassa" perustuslain kanssa.

– "Ilmeinen ristiriita" edellyttää nykytulkinnan mukaan räikeätä ristiriitaa. Sellainen kynnys on liian korkea. Perustuslaista pitäisi poistaa sana "ilmeinen". Pelkkä ristiriita riittäisi, Asianajajajiiton puheenjohtaja Ruohola toteaa.

– Perustuslain muuttamista odotellessa virkatuomarit voisivat jo nykyisinkin olla ratkaisuissaan piirun verran rohkeampia. Esimerkiksi erilaiset hallintotoiminnan määräajat tai vaikkapa yksittäisten sakkorangaistusten euromäärät saattavat yksittäistapauksissa muodostua ilmeisen kohtuuttomiksi.

Korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko muistuttaa, että yksittäinen virkatuomari ei omin päin voi ryhtyä erityisen luovaan laintulkintaan. Tuomari on lain vanki.

– Meillä ei ole perustuslakituomioistuinta. Jos nykyistä oikeuskäytäntöä halutaan väljentää, perustuslakia on muutettava. Tuomari voi sivuuttaa eduskuntalain perustuslakiin vetoamalla vain hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa, Esko sanoo.