Tekniikka seuraa tarkasti kuljetusyritysten autojen kulkua – Harva puhuu kyttäysmentaliteetista

Merkittävimmät kuljetusyritykset seuraavat hyvin tarkkaan miten heidän autonsa liikkuvat. Autojen kiihdytykset ja jarrutukset tallentuvat järjestelmään. Isompia napinoita järjestelmästä ei ole, päin vastoin sen etuja vain kehutaan.

Kotimaa
Lassila & Tikanojan keräysauto
Risto Puolimatka / Yle

Lassila & Tikanojan kuljettajat saavat kerran kuukaudessa raportin, jossa heidän ajonsa on arvioitu kouluarvosanoin. Arvosana määräytyy sen mukaan, miten juohevasti kuljettaja on urakkansa suorittanut.

Autojen reitit tiedetään, samoin kuljettajien jarrutukset ja kiihdytykset ja ajot töyssyihin. Yritys kehuu vuolaasti järjestelmän tuomia etuja, eikä kuljettajienkaan taholta ole tullut alkuepäilyjen jälkeen arvostelua.

Ajotavanseurantalaitteisto on käytössä kaikissa L&T:n ympäristö- ja teollisuuspalvelujen tuotantoajoneuvoissa eli yhteensä noin 900 autossa. Ensin järjestelmä otettiin käyttöön raskaassa kalustossa 2013 ja kaikkiin ympäristö- ja teollisuuspalveluiden ajoneuvoihin 2016 alkuvuonna.

L&T:n keräysautojen kuljettajien saamat arvosanat ovat koulutodistuksiin nähden hyviä, yhdeksikön molemmin puolin. Alle kasin arvosanoja kuljettajat eivät ajotavastaan juuri saa.

Kulutus pienenee, kalusto säästyy

Lassila & Tikanojan autojen kulutus on pienentynyt reilusti yli 10 % vuodesta 2013 nykyhetkeen. Tosin polttoaineen kulutukseen vaikuttavat myös sää ja lämpötila, ja kalustoa uusitaan koko ajan ja tekniikka kehittyy vähemmän kuluttavaksi.

– Kulutuksen vähentyminen ei varmaankaan ole pelkästään ajotavan seurannan ja johtamisen ansiota, mutta iso vaikutus sillä varmasti on, sanoo kehityspäällikkö Janne Koskela L&T:lta.

Koskela huomauttaa että kun polttoainekustannukset ovat suuret, kymmeneksen vähennys luonnollisesti tuo merkittäviä säästöjä myös päästöihin.

– Myös huolto- ja korjauskustannukset ovat vähentyneet selvästi, Koskela sanoo.

Seuranta "tsemppaa" kuljettajia

Työnantajan mielestä kuljettajat arvostavat saamaansa palautetta ja parhaimmillaan haluavat itse parantaa ajotyyliänsä. Eli tarkkailu ja raportointi lisäisivät työhyvinvointia.

Vanhojen kiistakumppanien Mikkelin ja Savonlinnan kyseessä ollen kiistoista saattaa noustaa jotain hyvääkin. Tuotantopäällikkö Hanne Turunen sukkuloi kaupunkien välillä.

– Nämä ovat lisänneet pientä kisailua yksikössä, kenen arvosanat ovat parhaat, vertailua eri reittien arvosanoista ja yleisesti pohdintaa omasta ajotavasta, Turunen kehuu.

Näinä aikoina yritykset mainostavat kernaasti, miten vihreitä ne ovat. Kun jätehuoltokin on muuttunut kierrätykseksi, polttoaineen säästö on selkeä ekoteko. L&T:n johtajat eivät yritäkään kiistää imagohyötyjä.

Ajontarkkailulaitteiston näyttö
Kuljettajalle näkyvät "liikennevalot" sen mukaan onko ajo juohevaa.Risto Puolimatka / Yle

Ajotapatarkkailu lisääntyy edelleen

Tätä nykyä 40–50 % kuljetusyrityksistä käyttää ajotavan seurantaa, arvioi alan kattojärjestö Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL. Sen arvion mukaan prosenttiosuus kertoo melko tarkasti myös sen, että seurannassa on sama osuus autoista ja kuljettajista.

Järjestelmien uskotaan yleistyvän edelleen niiden halventuessa. Tekniikka on yhä useammin jo valmiina uusissa autoissa, ja kyse on enää päätöksestä ottaa seuranta käyttöön.

– Myös kuljetusalan on täytettävä uudet päästövaatimukset, ja kuljettajien kannustaminen taloudelliseen ajotapaan on yksi keinoista, sanoo SKAL:n asiantuntijapalveluiden johtaja Petri Murto.

Yhden ajoneuvoyhdistelmän liikevaihto on noin neljännesmiljoona vuodessa. Jos polttoaine tekee 20 % kokonaiskustannuksista ja sitä säästyy 10 % paremmalla ajotavalla, se tekee 5000 euroa säästöä yhden ajoneuvoyhdistelmän osalta. SKAL pitää sitä hyvin merkittävänä sekä kustannusten että päästöjen kannalta.

Kuljettajat eivät vastusta

Kuljettajatkaan eivät pidä ajotapansa tarkkailua kyttäämisenä. Päin vastoin ajotavasta raportointi saattaa kannustaa parempaan ajotapaan ja jopa kilpailemaan kaverin kanssa kumpi parempi.

Ajotapoja on tarkkailtu jo niinkin varhain kuin 2006, mutta vielä silloin ajosta ei tehty nykyiseen malliin raportteja ajajille. Laitteet olivat alkeellisia ja myös epäluotettavia.

– Kun löi oven kiinni ja hyppäsi ulos autosta niin ne saattoivat tulkita sen äkkijarrutukseksi, sanoo keräilyauton kuljettaja Kimmo Lummeranta.

Nykyinen järjestelmä tuntuu keräävän pelkkää kehua.

– Järjestelmä kannustaa taloudelliseen ajotapaan eli hyvä systeemi on, sanoo kollega Hannu Hyyryläinen.

Ohjaamossa oleva pieni laite näyttää punaista tai vihreää sen mukaan onko ajo mallikasta. Se ei aiheuta Lummerannalle eikä Hyyryläiselle sen kummempia väristyksiä; toteavat vain että tuota väriä nyt, ja jos tarvitsee niin korjataan ajotapaa.

Ammattiliitto hyväksyy tietyin ehdoin

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitolla ei ole tulenpalavaa kantaa kuljettajien seurantaan, eikä siitä ole kiistojakaan käyty.

– Ei niistä kyllä nutinaa ole ollut, kiteyttää palkkasihteeri Jari Semi AKT:stä.

Semi painottaa sitä, että jos ajotavan tarkkailuun ryhdytään, siitä pitäisi käydä YT-neuvottelut. Ainut kohta missä hän nostaa varoittavan sormen pystyyn on se, että järjestelmällä ei saa seurata kuljettajaa reaaliajassa tyyliin "mitä se nyt tuolla ABC:llä noin kauan istuu". Tällaisia tapauksia ei liiton tietoon ole tullutkaan.

Semi tunnustaa, että työnantajalla on oikeus pitää seurantaa laitteistaan ja se saattaa olla myös työturvallisuuskysymys, jos kuljettajalle tai autolle sattuu onnettomuus.

AKT:n arvion mukaan ajotavan seuranta on käytössä kaikilla suurimmilla kuljetusyrityksillä ja heidän alihankkijoillaan.