Raskaana polttaa edelleen yhtä moni kuin 80-luvulla – Hämeenlinna aikoo puhalluttaa odottavat äidit

Tupakointi raskauden aikana muun muassa lisää lapsen astmariskiä, hidastaa sikiön kasvua ja altistaa käytöshäiriöille. Hämeenlinna ottaa kaikissa neuvoloissaan kevään aikana häkämittarit käyttöön vähentääkseen odottavien äitien tupakointia. 

terveys
Tupakoiva raskaana oleva nainen.
Liki puolet kaikista alkuraskauden aikana tupakoineista äideistä ilmoitti lopettaneensa tupakoinnin raskausaikana. AOP

Raskaana olevien naisten tupakointia ei ole Suomessa onnistuttu valistuksella vähentämään. THL:n mukaan odottavista äideistä polttaa alkuraskauden aikana edelleen noin 15 prosenttia ja luku on samalla tasolla kuin 1980-luvulla. Esimerkiksi Ruotsissa raskaana olevista äideistä tupakoi enää 5,5 prosenttia.

Lääkärilehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Lääkärit tupakkaa vastaan (DAT) esitti lääkäripäivillä jo vuonna 2015, että hengityksen häkämittaus tulisi rutiiniksi neuvoloissa. Lääkäreiden mukaan on edelleen yleinen harhaluulo, ettei odottavien äitien tupakointi ole iso ongelma sikiölle. Lääkäreiden mielestä häkämittarit ovat helppo ja nopea tapa osoittaa luulo vääräksi.

Esimerkiksi Britanniassa häkämittarit (siirryt toiseen palveluun) ovat sisältyneet raskauden hoitosuositukseen vuodesta 2010, kerrotaan Lääkärilehdessä.

Hämeenlinnassa äidit puhaltavat häkämittariin

Hämeenlinna ottaa häkämittarit käyttöön kevään aikana. Neuvolalääkäri Anu Mähösen toive on, että kaikki ensimmäiselle neuvolakäynnille tulevat naiset puhallutetaan.

– Laite mittaa hengityksen häkäpitoisuutta ja sillä voidaan konkreettisesti osoittaa äidille, että äidin tupakoidessa myös sikiö tupakoi. Mittareissa on eräänlainen liikennevalo-ohjaus. Jos laite näyttää puhallettaessa punaista, on se merkki siitä, että häkää on liikaa. Tämä vaikeuttaa vauvan hapensaantia, sanoo Mähönen.

– Mittarithan ovat vain yksi pieni osa tätä kokonaisuutta, mutta aikaisemmat keinot eivät ole tuottaneet tulosta. Nyt yritetään tätä.

Tupakoinnista paljon riskejä vauvalle

Odottavien äitien tupakointi kasvattaa muun muassa keskenmenoriskiä ja vauvan riskiä sairastua astmaan. Sauhuttelulla on myös suora yhteys lapsen alhaiseen syntymäpainoon.

– Hämeenlinnassa tarkoitus ei ole vain puhalluttaa äitejä ja todeta asia, vaan auttaa heitä myös lopettamaan. Annamme äideille tukea ja ohjausta miten päästä eroon tupakoinnista. Kyse ei ole oikeastaan siitä, mitä naisilta kielletään, vaan siitä, mitä vauvat tästä hyötyvät, sanoo Mähönen.

Suomessa liki puolet kaikista alkuraskauden aikana tupakoineista ilmoitti lopettaneensa tupakoinnin raskausaikana, kertovat THL:n tilastot. Tämä osuus on kaksinkertaistunut viime 10 vuoden aikana. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa vielä raskauden aikanakin.

Mähönen kuitenkin toivoo, että tulevat äidit eivät ota mittareiden käyttöönottoa liian syyttävänä.

– Syyllistämisen sijaan toivomme, että mittarit tuovat konkreettisesti esille nämä riskit. Puhaltaminen on tietysti vapaaehtoista.

Eri puolilla Suomea mittareita on otettu käyttöön muun muassa Lions- ja Rotaryklubien lahjoitusten avulla. Hämeenlinnassa kaupunki on päättänyt ostaa mittarit kaikkien neuvoloiden käyttöön. Parhaillaan terveyspalveluissa käydään läpi eri mittareita. Neuvolalääkäri Anu Mähönen kertoo, että neuvoloiden käyttöön mittarit tulevat kevään aikana.