1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. arkkitehtuuri

Vanha väistyy WOW-arkkitehtuurin tieltä – Oulun aseman seutu saa täysin uuden ilmeen

Pitkään suunniteltu Oulun rautatieaseman seudun kehittäminen sai sinetin, kun arkkitehtikilpailu ratkesi keskiviikkona. Voittajatyössä huokuu kaupungin historia.

arkkitehtuuri
HUOM. Asemakeskusta ei enää välttämättä suunnitella arkkitehtikilpailun voittajatyön mukaisesti. Oulun asemanseudun arkkitehtikilpailu voittajatyön kuva uudenlaisesta rautatieasemasta vuodelta 2017.
Hallituskadun päähän on suunniteltu kaksi parabolista hallirakennetta, jotka viittaavat vanhoihin kaariasemahalleihin.

OuluOulun rautieaseman seudun kehittäminen on ollut suunnitelmissa jo 1970-luvulta lähtien. Se on kuitenkin jäänyt pahasti esimerkiksi lentokentän alueen parantamisen varjoon. Lentomatkustajia tulee Ouluun nykyisin yli miljoona vuodessa. Rautateitse kaupunkiin saapuu vain hieman vähemmän väkeä.

Kilpailussa tehtävänä oli suunnitella toiminnallisesti monipuolinen kokonaisuus, jolla on selkeä identiteetti ja joka yhdistää Raksilan kaupunginosan keskustan ruutukaava-alueeseen. Kilpailun tulokset julkistettiin keskiviikkona.

Julkisuudessa on arvosteltu kutsukilpailun osallistujien painottumista etelään, mutta voittaneessa Tervatynnyrit-ehdotuksessa on kuitenkin vahva oululaistausta, sillä työryhmään kuuluivat oululainen Arkkitehdit m3 ja helsinkiläinen arkkitehtitoimiston Lahdelma & Mahlamäki. Työryhmässä oli mukana kaksi Oulun yliopiston arkkitehtuurin professoria.

Ryhmä saa palkintona 50 000 euroa.

Oulun historiaa ja hansakaupunkeja   

Palkintolautakunta oli päätöksessään yksimielinen. Voittaja on mittakaavaltaan pienin kutsukilpailuun viidestä ehdotuksesta. Sen kaupunkikuvallinen ja asemakaavallinen ratkaisu on raadin mukaan selkeä ja luonteva. Muista ehdotuksista poiketen Tervatynnyrin rakennukset jäävät ympäröivän kaupungin korkeimpia torneja matalammiksi.

Rakennusten arkkitehtuuri viittaa persoonallisella tavalla Oulun menneisyyteen tervakaupunkina ja tärkeänä etappina Itämeren kauppareiteillä. Laajat säältä suojaisat sisätilat ovat käyttökelpoisia varsinkin kylminä vuodenaikoina. Esityksessä Oulun keskustan kauppakatujen mittakaavaa on tuotu radan itäpuolelle, arvioi palkintolautakunta.

Jokaisessa korttelissa on suojattu sisäpiha.

Matti Matinheikki

– Työn eteläpuoleiselle osalle on työssä sijoitettu kolme asuinkorttelia, joissa luonteenomaista on harjakattorakenne. Jokaisessa korttelissa on suojattu sisäpiha hieman samaan tapaan kuin on Raksilassa ja Karjasillalla. Työssä esitetään rajoitettua palvelurakennekokonaisuutta hallien pohjoispuolelle. Se rajoittuu oikeus- ja poliisitaloon, joka jää entiselleen, kertoo Oulun yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki.

Asuinkortteleissa voi palkintolautakunnan mukaan nähdä viittauksia Itämeren alueen vanhojen hansakaupunkien tiiviisti rakennettuihin kortteleihin ja jyrkkäkattoisiin porvaristaloihin.

Kaikista ideoita lopulliseen kaavaan

Voittanutta ehdotusta esittelevässä videossa Oulun asemanseutua lähestytään Hallituskatua pitkin Otto Karhin puiston suunnasta kallioparkin sisäänkäynnin yli. Hallituskadun päässä on kaksi parabolista eli käyrän muotoista holvia. Ne viittaavat vanhoihin kaariasemahalleihin.

Oulun rautatieasema
Arkkitehtikilpailun voittanut Tervatynnyrit-ehdotus piirtää Oulun rautatieasemalle uuden ilmeen.Yle / Marko Heikkinen

Pienempään hallirakenteeseen esitetään sijoitettavaksi monitoimihallia ja suurempaan liike- ja toimistotilaa sekä hotellia, joka sijaitsee eteläisemmän holvirakenteen päälle kurottuvana vinona rakenteena.

Voittajaehdotusta pidetään hyvin toteutettavana ja kompaktina. Sen vahvan ja persoonallisen yleisilmeen arvioidaan kestävän hyvin jatkokehittelyä.

– Esitys antaa puitteet asemakaavoitukseen, mutta se tuskin toteutuu täsmälleen sellaisenaan. Sinänsä kaikista viidestä kutsukilpailuun yltäneestä ehdotuksesta voidaan ottaa ideoita lopulliseen Oulun asemanseudun kaavaan, toteaa Matti Matinheikki.

Matinheikin mukaan arkkitehtikilpailun tulos alkaa realisoitumaan vaiheittain asemakaavoitushankkeina. Ensimmäinen asemakaavoitushankkeista saadaan liikkeelle vuosien 2017-2018 aikana. Tarkemmin aikataulut selvinnevät parin viikon sisällä.

Asiantuntijaraadin parhaaksi valitsema ehdotus pärjäsi hyvin myös kuntalaiskyselyssä, missä se sijoittui kakkoseksi. Muut Oulun asemakeskuksen suunniittelukilpailuun kutsutut työt olivat Riekko, Tervahauta, Go ja Onnikka.

Lue seuraavaksi