Hyppää sisältöön

Millainen ilmiö on pakkoavioliitto Suomessa? Oikeusministeriö ottaa selvää

Kansainvälisten tutkimusten mukaan valtaosa pakkoavioliittoon joutuneista on naisia, mutta joukossa on myös miehiä. Suomessa rikosilmoituksia ei ole juuri tehty.

Pakkoavioliittoon joutumista pelkäävät ottavat Suomessa viranomaisten sijaan yhteyttä kansalaisjärjestöihin. Kuva: Yle

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti alkaa selvittää oikeusministeriön pyynnöstä avioliittoon pakottamisen esiintymistä ja ilmituloa Suomessa. Instituutti toimii Helsingin yliopiston yhteydessä.

– Tarkoitus on varmistaa, että rikosprosessiketju toimii tässä asiassa, vahvistaa lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen oikeusministeriöstä.

Kansalaisjärjestöt ovat tuoneet esille, että niiden tietoon tulee vuosittain kymmeniä tapauksia, joissa Suomessa asuva henkilö pakotetaan avioliittoon. Oikeusministeriön tiedossa ei kuitenkaan ole, että avioliittoon pakottamisesta olisi tehty ainakaan merkittäviä määriä rikosilmoituksia.

Pakkoavioliitolla tarkoitetaan yleensä avioliittoa, joka on solmittu vastoin jommankumman puolison suostumusta. Syksyllä valmistuvassa selvityksessä tullaan arvioimaan, kuinka laaja ilmiö Suomessa asuvien henkilöiden avioliittoon pakottaminen on ja millaisia nämä tapaukset ovat.

Pakkoavioliittoon joutuu myös miehiä

Pakkoavioliittojen määristä Suomessa ei ole vielä olemassa virallisia tilastoja. Siksi tässä vaiheessa ei voi varmasti tietää esimerkiksi mitä ikäryhmää tai sukupuolta pakkoavioliittoon joutuneet Suomessa ovat.

Ulkomaisten tietojen mukaan suurin osa tapauksista koskee naisia, mutta joukossa on myös miehiä.

Ville Hinkkanen

– Meillä on ulkomaisia tietoja, joiden mukaan suurin osa tapauksista koskee naisia. Mutta joukossa on myös miehiä, toteaa Hinkkanen.

Ovatko nämä tapaukset mahdollisesti lapsiavioliittoon päätyneitä alaikäisiä tyttöjä ja poikia?

Britanniassa on arvioitu, että heillä pakkoavioliiton kohteeksi joutuneista noin neljännes on alle 18-vuotiaita.

Ville Hinkkanen

– Kansainvälisten tietojen mukaan osa ilmiöstä koskee alaikäisiä ja osa täysi-ikäisiä. Britanniassa on arvioitu siellä tietoon tulleiden tapausten pohjalta, että heillä pakkoavioliiton kohteeksi joutuneista noin neljännes on alle 18-vuotiaita, kertoo Hinkkanen.

Pakkoavioliitto kunniaväkivallan muotona

Ilmiön arvioidaan Suomessa koskevan ennemmin ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, mutta kuitenkaan tähän ei ole kytkettävissä mitään tiettyä yksittäistä maata. Muista maista saatujen tietojen mukaan pakkoavioliittoja on ilmennyt monissa eri ryhmissä.

Ihmisoikeusliitto ilmaisi viime kesänä huolensa Suomessa ilmenevästä kunniaväkivallasta ja tapauksiin liittyvistä pakkoavioliitoista. Ihmisoikeusliiton selvityksen mukaan suomalaisten viranomaisten kyky tunnistaa ja reagoida kunniaan liittyvään väkivaltaan on puutteellista.

Syitä ilmiön piiloon jäämiseen on useita. Uhrit itse eivät ehkä halua raportoida tapauksista viranomaisille, jotta he eivät joutuisi todistamaan esimerkiksi perheenjäseniään vastaan.

– Kuka tahansa voi ilmoittaa rikoksesta poliisille, painottaa Hinkkanen.

Tulevassa selvityksessä kartoitetaan miten hyvin pakkoavioliittoilmiö tunnistetaan lastensuojelussa ja poliisissa. Ellei henkilö itse ota yhteyttä viranomaisiin, tilanne voi tulla viranomaisten tietoon välillisesti vaikkapa lastensuojelun, oppilaitoksen tai terveydenhuollon tai kenen tahansa asiantilan havainneen henkilön ilmoituksesta.

Tarkasteltavana on ovatko pakkoavioliittotapaukset tulleet viranomaisten tietoon, ja ovatko ne päätyneet esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin.

Saako pakotetun avioliiton pätemättömäksi?

Suomessa avioliiton voimassaolo määräytyy avioliittolain nojalla. Joissain olosuhteissa voidaan päätyä ulkomaisen avioliiton tunnustamatta jättämiseen.

Suomessa on kuitenkin Hinkkasen mukaan helppoa ottaa avioero.

– Lähtökohtaisesti avioliitto puretaan avioeron tai kuoleman kautta. Avioliittolaissa on toki säännös avioliiton mitättömäksi katsomisesta, mutta Suomessa avioero on yksinkertainen menettely, toteaa Hinkkanen.

.
.