1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Google

Google ei anna periksi – kiista murhasta tuomitun tietojen poistamisesta jatkuu KHO:ssa

Google pitää kiinni sananvapaudesta ja katsoo, että yleisöllä on oikeus löytää tiedot raakaan murhaan syyllistyneen miehen nimestä ja siitä, miksi hän välttyi elinkautiselta tuomiolta.

Kuva: Boris Roessler / EPA

Google ei taivu Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen, jolla se määrättiin poistamaan murhasta tuomitun miehen tietoja hakutuloksista. Google on valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka tekee lopullisen ratkaisun merkittävässä ennakkotapauksessa.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio määräsi runsas vuosi sitten ensimmäistä kertaa Suomessa Googlea poistamaan tietoja internetistä.

Tietosuojavaltuutettu määräsi Googlea poistamaan kaksi hakutuloslinkkiä, jotka löytyvät, kun haku tehdään murhasta tuomitun miehen nimellä.

Tietosuojavaltuutetun mukaan hakutulokset ovat tarpeettomia, koska niissä kerrottiin murhan ja siitä annetun tuomion lisäksi myös miehen terveystietoja. Tietosuojavaltuutettu katsoi, että miehen sairaus laajensi hänen yksityisyyden suojaansa.

Google: Sananvapauteen puuttuminen perusteltava

Google valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka piti voimassa tietosuojavaltuutetun määräyksen.

Google vaatii nyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta määräyksen kumoamista tai vähintäänkin asian palauttamista Helsingin hallinto-oikeuteen uudelleen ratkaistavaksi.

Google pitää edelleen määräystä virheellisenä ja katsoo, että asiassa ei ole esitetty mitään perusteita, miksi hakutuloslinkit olisi poistettava. Google korostaa, että sananvapauteen puuttumiselle on aina annettava riittävä perustelu, koska se on painavampi oikeus kuin tuomitun yksityisyyden suoja.

Googlen mielestä hallinto-oikeuden olisi pitänyt lisäksi harkita erikseen tietojen poistamisen tarvetta sivustolta, jossa kerrottiin, että mies tuomittiin sairauden vuoksi alentuneesti syyntakeisena, ja toisaalta sivustolta, jossa miehen nimi kerrottiin.

Google: Tiedot osa yhteiskunnallista keskustelua

Google katsoo, että hakutuloksista löytyvät tiedot ovat oikeita, lainvoimaisia ja julkisia sekä lisäksi tärkeitä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Google muistuttaa, että rangaistuksen mittaaminen ja siihen vaikuttavat seikat ovat olleet merkittävän julkisen keskustelun ja oikeusministeriön selvityksen kohteena.

Murhasta tuomitun miehen tapaus on Googlen mukaan aiheeseen liittyvä esimerkkitapaus. Mies tuomittiin sairauden vuoksi elinkautisen sijasta poikkeuksellisesti kymmenen ja puolen vuoden vankeuteen.

Tietojen poistaminen johtaisi Googlen mukaan myös siihen, että hakutulosten kautta ei löytysi enää sallittuina pidettäviä tietoja erittäin vaarallisesta rikoksesta ja tuomitun mahdollisesta vaarallisuudesta.

Pääsyn estäminen täysin sallittuihin tietoihin, jotta samalla voitaisiin estää pääsy kiellettyyn tietoon, merkitsee Googlen mielestä erittäin laajaa puuttumista sananvapauteen.

Google: Kokonaisia nettikeskusteluja poistettava?

Google tulkitsee, että tietosuojavaltuutetun tulkinta tulisi koskemaan myös internetin keskustelupalstoja. Keskustelupalstoilta pitäisi Googlen tulkinnan mukaan poistaa kokonainen keskusteluketju, jos joku lisää yhdenkin kielletyn tiedonpalasen ketjuun.

Googlen mukaan kuka tahansa voisi aina vaatia epämieluisaa keskustelua poistettavaksi lisättyään siihen vaikkapa anonyymisti jonkin kielletyn tiedon.

Tietosuojavaltuutetun määräys perustuu EU-tuomioistuimen linjaukseen, jonka mukaan ihmisillä on oikeus vaatia hakukoneyhtiöiltä virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen poistamista.

Mikäli Google ei suostu poistamaan tietoja, voi poistomääräystä hakea oman maan tietosuojavaltuutetulta.