Päiväkotilasten liikkumisesta yllättävä tulos – tyttöjen liikemittareihin kertyi poikia vähemmän minuutteja

Tytöt saisivat helpoilla keinoilla kirittyä pojat kiinni.

päivähoito
lapset laskevat liukumäestä
Helsinkiläisen päiväkoti Ruskeasuon pihalla liukumäki oli tyttöjen suosiossa. Lenni Kuivalainen / Yle

Eskarilaiset kirmaavat vauhdikkaasti helsinkiläisen päiväkoti Ruskeasuon pihalla. Pitkään lastentarhanopettajana työskennelleen Ritva-Liisa Heinon mielestä sekä tytöt että pojat ovat liikkeessä, mutta leikit ovat erilaisia.

– Pojat pelaavat ja touhuavat enemmän hiki päässä. Tytöillä leikki on enemmän sidottua sääntöleikkeihin ja roolileikkeihin. Se on temmoltaan vähän rauhallisempaa, Ritva-Liisa Heino sanoo.

Tyttöjen ja poikien liikkumisen ero näkyy selvästi myös laajan Dagis-tutkimuksen alustavissa tuloksissa. Kun 3–6-vuotiaiden päiväkotilasten liikkumista mitattiin viikon ajan liikemittareilla, tyttöjen mittareihin kertyi poikia vähemmän minuutteja.

Infografiikka
Yle Uutisgrafiikka

Esimerkiksi kahdeksan tunnin päiväkotipäivän aikana tyttöjen mittareissa näkyi keskimäärin viisitoista minuuttia vähemmän liikettä kuin pojilla. Varsinkin reipasta ja raskasta liikuntaa oli tytöillä vähemmän. Vaikka ero ei yhden päivän aikana tunnu suurelta, sillä on tutkijan mielestä pidemmän ajan kuluessa merkitystä.

– Tässä iässä opitaan paljon erilaisia taitoja ja tottumuksia, jotka puolestaan heijastuvat myöhempään lapsuuteen ja aikuisuuteen. Näin se voi vaikuttaa terveyteen nyt ja pitkällä tähtäimellä, tutkija Suvi Määttä Folkhälsanin tutkimuskeskuksesta sanoo.

Kotona tytöt ja pojat liikkuvat yhtä lailla

Vapaa-aikana tyttöjen ja poikien liikkumisen erot olivat pienempiä kuin päiväkodissa. Jos päiväkodin ulkopuolista vapaa-aikaa jäi arkipäivänä esimerkiksi viisi tuntia, pojat liikkuivat reippaasti muutaman minuutin tyttöjä enemmän. Muita merkittäviä eroja liikkumisessa ei kotona ollut.

Infografiikka
Yle Uutisgrafiikka

Dagis-tutkimuksen tekijät aikovat jatkossa vielä selvittää, mitä syitä tyttöjen ja poikien liikkumisen erojen taustalla on ja miksi erot näkyvät selvemmin juuri päiväkodissa. Tietoa tarvitaan, jotta lapsia voitaisiin paremmin kannustaa liikkumaan. Tytöt saattavat itse valita rauhallisempia leikkejä. Toisaalta aikuiset saattavat tiedostamattaan ohjailla lasten liikkumista.

– Vanhemmilla ja varhaiskasvattajilla voi olla tiedostamattomia sukupuoliroolikäsityksiä ja stereotypioita. Tässä yhteiskunnassa ehkä kannustetaan tyttöjä leikkeihin, jotka ovat enemmän paikallaan. Pojille ehkä sallitaan rajumpi leikki, tutkija Suvi Määttä Folkhälsanin tutkimuskeskuksesta sanoo.

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että liikkuvan aikuisen malli on tärkeä varsinkin tytöille.

– On todella paljon tutkimusta siitä, että liikkumisen roolimallilla on enemmän vaikutusta tytöille kuin pojille, oli malli sitten äidiltä tai isältä. On myös havaittu, että päiväkotiaikana varhaiskasvattajan rooli on todella tärkeä, Suvi Määttä toteaa.

lapsi laskee pulkalla
Lenni Kuivalainen / Yle

Jos aikuinen siis seisoo tai istuu pihalla, tytöt helposti matkivat häntä. Myös lastentarhanopettaja Ritva-Liisa Heino päiväkoti Ruskeasuosta kannustaa aikuisia lähtemään mukaan lasten leikkeihin.

– Tytötkin rohkenevat tulla pelaamaan sählyä tai jalkapalloa, jos aikuinen on mukana. Pojat taas tulevat rohkeammin tyttöjen roolileikkeihin ja esityksiin, jos siellä on aikuinen leikkimässä, Ritva-Liisa Heino toteaa.

Pyrähdys pulkkamäessä, tanssituokio tai hetki hippaa

Tytöt kipaisisivat melko helposti poikien tasalle liikunnan määrässä. Dagis-tutkimuksessa tytöt liikkuivat arkipäivänä keskimäärin kahdeksantoista minuuttia poikia vähemmän, jos lapsi oli päiväkodissa kahdeksan tuntia ja kotona hereillä viisi tuntia.

Infografiikka
Yle Uutisgrafiikka

Varsinkin reipasta liikettä tarvittaisiin tutkija Suvi Määtän mielestä monien lasten päiviin lisää.

–Meidän tutkimuksessamme sekä tytöillä että pojilla oli enemmän kevyttä liikkumista. Olisi hyvä, että reipasta ja raskasta liikkumista olisi enemmän, sillä se on terveyttä edistävämpää.

Liikuntasuosituksen mukaan alle 8-vuotiaat lapset tarvitsisivat vähintään kolme tuntia liikettä päivässä. Tästä yhden tunnin pitäisi olla reipasta liikuntaa. Dagis-tutkimuksessa mitattujen keskimääräisten minuuttien perusteella liikettä riittää hyvin, mutta tutkija Suvi Määttä muistuttaa, että lasten liikuntamäärissä on kovasti vaihtelua. Osa lapsista liikkuu liian vähän.

Folkhälsanin tutkimuskeskuksen Dagis-tutkimuksessa oli mukana 3–6-vuotiaita päiväkotilapsia kahdeksasta erikokoisesta kunnasta Etelä- ja Länsi-Suomesta. Noin 800 lapsen liikkumista selvitettiin liikemittareiden avulla yhtenä tutkimuksen osana. Tulokset ovat tässä vaiheessa alustavia.