Kartta kertoo kultakiinnostuksesta: Kaivosyhtiön suuri varaus yltää neljän maakunnan alueelle

Tukes on hyväksynyt Scandian Metalsin varausilmoituksen laajoille maa-alueille, jotka ulottuvat Lounais-Hämeestä Satakuntaan, Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle. Myös muut yhtiöt ovat kiinnostuneita etenkin lounaishämäläisen maaperän rikkauksista.

kaivosteollisuus
Kartta Kanta-Hämeen varausilmoituksista ja -hakemuksista
Kaivosyhtiöiden varausilmoitukset Kanta-Hämeessä, yhtiö ja varausalueen nimi: 1. Scandian Metals, Kukonharja. 2. Scandian Metals, Ypäjä. 3. Tammela Minerals, Rehumäki. 4. Finkallio Oy, Some. 5. Scandian Metals, Kaila. 6. Scandian Metals, Niinimäki. Varausilmoitushakemukset, joista ei ole vielä Tukesin päätöstä: 7. Magnus Minerals Oy, Tammela. 8. Magnus Minerals, Häme. 9. Magnus Minerals, Häme.Tukes / Yle

Scandian Metalsin ilmoittama varausalue on laaja, noin 1 242 neliökilometriä. Varauksen nimi on Kukonharja. Scandian Metals on australialaisen Avalon Mineralsin (siirryt toiseen palveluun) tytäryhtiö.

Varausalue ulottuu Kanta-Hämeen Forssasta, Jokioisilta ja Humppilasta aina Varsinais-Suomeen Loimaalle. Siihen sisältyy myös alueita Satakunnasta Huittisista, Kokemäeltä ja Säkylästä ja Pirkanmaalta Urjalasta, Punkalaitumelta ja Sastamalasta. Varaus ei vielä oikeuta malminetsintään. Varaus antaa etuoikeuden malminetsintähakemuksen jättämiselle.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin myöntämän varauksen (siirryt toiseen palveluun) voimassaolo päättyy 18. syyskuuta 2018. Päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 18. helmikuuta.

Aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella yhtiö otaksuu alueella olevan kultaa, litiumia ja volframia.

Varausilmoituksen mukaan Scandian Metalsin suunnitelmissa on tutkia alueen geologiaa kartoittamalla sekä suorittamalla mahdollisesti geokemiallisia ja geofysikaalisia tutkimuksia sekä kairauksia maanomistajan luvalla.

– Varausvaiheessa mikään ei ole varmaa, pyritään löytämään esiintymä ja jostain on lähdettävä liikkeelle. Tulokset sitten ohjaavat tulevaa tutkimusta, sanoo ylitarkastaja Ilkka Keskitalo Tukesista.

Kenttätyöt aloitettu

Tutkimukset alueella on jo aloitettu, kertoo geologi Markku Iljina, joka konsultoi yhtiötä malminetsinnässä.

– Alustavia kenttätutkimuksia on tehty eli yhtiön edustaja on käynyt alueella. Varauksen voimassaoloaikana voidaan tehdä toimenpiteitä sen alueen tarkentamiseksi, jolle ehkä malminetsintälupaa haetaan, jos haetaan ollenkaan.

Tässä vaiheessa yhtiö otaksuu olevansa valmis jättämään malminetsintälupahakemuksen tarkempien tutkimusten kohteeksi valituille alueille kahden vuoden sisällä. Malminetsintälupa ei oikeuta esiintymän hyödyntämiseen, mutta se antaa etuoikeuden kaivoslupaan, joka puolestaan oikeuttaa esiintymän hyödyntämiseen.

– Hakemuksessa on lueteltava mieluummin enemmän ja liikaa mineraaleja kuin liian suppeasti. Ei voi hakea pelkästään kultaa, jos on kohtalaisiakaan mahdollisuuksia muihin metalleihin. Mutta kulta Scandian Metalsia kiinnostaa, kertoo Iljina.

Yhtiöllä on seudulla myös muita voimassaolevia varausilmoituksia. Myös Finkallio ja Tammela Minerals ovat saaneet varausilmoitukseensa Tukesin päätöksen.

Myös Magnus Minerals jättänyt hakemuksia

Magnus Minerals (siirryt toiseen palveluun) on niin ikään kiinnostunut Tammelan alueesta. Yhtiö on jättänyt varausilmoitushakemuksen 4. tammikuuta, mutta Tukesin päätöstä ei vielä ole annettu. Hakemuksessa luetellaan useita mineraaleja, kuten esimerkiksi litium ja tina.

Samalla yhtiöllä on lisäksi kaksi muutakin tuoretta varausilmoitushakemusta Kanta-Hämeeseen, toinen kanta-Hämeenlinnan itäpuolelle ja toinen Hausjärven ja Kärkölän rajamaille. Tukesin ylitarkastaja Ilkka Keskitalo arvioi alustavasti, että päätökset näihin kaikkiin saadaan ehkä noin kuukauden sisällä.

Markku Iljinan mielestä varausilmoitusten määrän kasvu lounaisessa Suomessa kertoo kahdesta asiasta:

– Yleisestä taloudellisesta noususta ja mielenkiinnosta alueen malmivaroja kohtaan.