Analyysi: Soten uudistajilla riittää tekemistä tiedon tuotannossa – Hoitotutka kokoaa toimipisteet kartalle

Sote-uudistusta pitäisi johtaa tiedolla, mutta on vain yksi pulma: tiedossa on paljon puutteita.

sosiaali- ja terveyspalvelut
Tiina Merikanto Näkökulma-kuva piirros
Stina Tuominen / Yle Uutisgrafiikka

Kukaan ei Suomessa tarkkaan tiedä, missä sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteet ovat. Kokonaiskuvaa ei ole. Erityisesti sosiaalihuollon toimipaikkatiedoissa on puutteita. Laitoimme tuhansia toimipaikkatietoa ensi kertaa kartalle kenen tahansa tutkittavaksi. Hoitotutkan kartasta voit katsoa esimerkiksi omia lähipalvelujaan tai sitä, missä muut maakunnan palvelut sijaitsevat.

Sote-uudistus vaatii parempaa tietoa – kuka sen tekee?

Tällä hetkellä kunta vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista. Kunta on pyrkinyt tekemään palveluverkosta mahdollisimman hyvän omalla alueellaan. Sote-uudistuksen toteutuessa vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy 18 maakunnalle. Ne tulevat olemaan merkittävästi suurempia kuin kunnat. Onnistuessaan uudistus antaa mahdollisuuden järkevöittää palveluverkkoja.

Järkevä palveluverkko ja koko sote-uudistuksen toteuttaminen edellyttää merkittävästi parempaa tiedon tuotantoa ja tietojärjestelmiä. Tämä toimipaikkaselvitys osoitti jälleen kerran, että saatavilla olevan tiedon pitäisi olla merkittävästi parempaa.

Tulevaisuudessa palvelujen käyttäjien pitää saada monipuolisempaa tietoa valintojensa tueksi. Suunnitellun valinnanvapauden pitää pohjautua muuhunkin kuin mielikuviin ja naapurin kokemuksiin.

Maakunnat ja valtio tarvitsevat uudenlaista tietoa, jotta ne pystyvät ohjaamaan, seuraamaan ja valvomaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Pitää olla vertailukelpoista tietoa tarjolla siitä, miten ihmisiä hoidetaan, missä hoidetaan ja miksi hoidetaan. Juhlapuheet tiedolla johtamisesta ovat toistaiseksi epärealistisia. Toteutuakseen ne vaativat useamman vuoden työn.

Sujuva valinnanvapaus voisi esimerkiksi olla sitä, että ihminen voisi valittuaan palvelun tehdä myös sähköisen ajanvarauksen ja saada itselleen sopivan vastaanottoajan. Tähän on vielä melkoisesti matkaa.

Sote-uudistus ja digitalisaatio muuttavat palveluverkkoa

Ylen aluetoimitukset kysyivät oman maakuntansa muutosjohtajilta tai vastuuhenkilöiltä muutoksista maakunnan paveluissa vuoteen 2025 mennessä. Varsin yhteinen näkemys oli, että yksityisten rooli palveluntarjoajina tulee kasvamaan. Ainoastaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten, toimitusjohtaja Pentti Itkonen arvioi yksityisten roolin pysyvän samana, sillä Eksote on jo vuosia tehostanut omaa tuotantoansa.

Terveyskeskusten määrän arvioitiin maakunnissa joko pysyvän ennallaan tai vähenevän vuoteen 2025 mennessä. Ainoastaan Kanta-Hämeen muutosjohtaja arvioi niiden kasvavan.

Kaikissa maakunnissa digitaalisten palvelujen nähtiin kasvavan. Lisää arvioita löydät Hoitotutkasta.

Tulevaisuudessa tuskin ollaan niin kiinni sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksissa kuin nyt. Hoitoa tehdään kotona, ja etävastaanotot yleistyvät. Yhteydenpitoon voidaan käyttää nykyistä enemmän esimerkiksi puhelinta, chat-pikaviestipalveluita tai videoyhteyttä.

Selvää on, että digitalisaatio ja uusi teknologia tulevat vaikuttamaan merkittävällä tavalla palveluverkkoon. Ne tulevat muuttamaan terveydenhuoltoa tavoilla, joita ei edes vielä tiedetä. Varmaan enemmän kuin sote-uudistus.

Hoitotutka – osallistu tiedon tarkentamiseen

Tekemämme kartta on ainutlaatuinen. Vaikka se on parasta mitä on tarjolla, se on myös puutteellinen. Sitralta (siirryt toiseen palveluun) saamamme aineisto perustuu rekisteritietoihin. Se ei kaikilta osin ole ajan tasalla, siinä on virheitä ja aukkoja.

Sitran aineisto on koottu julkisista rekistereistä. Keskeisin on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimipaikkarekisteri. Oulun yliopiston mantieteen geoinformatiikan tutkimusryhmä on koonnut aineston, ja Sitra on täydentänyt ja muokannut sitä. Tiedot ovat pääosin vuosilta 2015 ja 2016. Yksityiskohtaisesta aineistosta on poistettu lastensuojelun avopalvelut ja laitosasuminen niiden asiakkaiden suojaamiseksi. Aineistossa ei ole myöskään hammashuollon palveluita, eikä kaikkia yksityisiä elinkeinonharjoittajia, koska heistä ei ole tietoa rekistereissä.

Pyydämme apua. Mikäli näet kartassa virheen, laita siitä meille tieto jokaisen toimipaikan kohdalle merkityn linkin kautta. Tarkoituksemme on tarkastaa saamamme korjausehdotukset ja myös täydentää karttoja.