Asiantuntija Kelan tulkkauspalvelusta tehdystä syrjintäpäätöksestä – yhdenvertaisuuslaki haastaa viranomaisen harkintavallan

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mukaan Kela on syrjinyt kuurosokeaa tulkkauspalvelun järjestämisessä. Päätös on ensimmäinen laatuaan ja sitä pidetään tärkeänä tulevien vastaavien tapausten kannalta.

Yle Uutiset viittomakielellä
Lakimies Jukka Kumpuvuori.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on ensimmäisen kerran ottanut kantaa Kelan vammaisten tulkkauspalvelun toimintaan.

Kuurosokea henkilö oli kannellut lautakuntaan tapauksesta, jossa hän ei ollut saanut käyttää portugalinkielen taitoista tulkkia puhelintulkkaukseen eikä toista tulkkia ollut järjestynyt.

Kela perusteli päätöstä lautakunnalle mm. sillä, että tulkki ei ollut suorittanut Kelan edellyttämää kurssia kuulonäkövammaisille tulkkauksesta.

Lautakuntaa selitys ei tyydyttänyt ja se katsoo Kelan syyllistyneen syrjintään tulkkauspalvelun järjestämisessä.

Vammaisten syrjintätapauksiin erikoistuneen lakimiehen Jukka Kumpuvuoren mukaan päätöksellä on merkitystä myös laajemmin.

– Yksilötason lisäksi päätöksellä on historiallinen merkitys meidän oikeusjärjestyksessämme. Yleensä vammaisasioita hoidetaan viranomaispainotteisessa hallintokoneistossa, jossa viranomaisen harkintavalta on todella laaja. Uusi yhdenvertaisuuslaki on ikäänkuin tunkeutunut suomalaiseen perinteiseen hallintokoneistoon ja sillä tavalla tämä on tällainen uusi oikeudellinen sekoitus, mikä toimii nyt tässä yksilötapauksessa todella tehokkaasti, Kumpuvuori sanoo.

Muutoksenhaku mahdollista

Molemmilla osapuolilla on mahdollisuus hakea päätökseen muutosta hallinto-oikeudelta. Kelasta kerrotaan, että muutoksen hakemista harkitaan, mutta asiaa ei haluta muuten kommentoidan tässä vaiheessa.

Tiettävästi lautakunnassa ei ole tällä hetkellä muita vammaisten tulkkauspalveluun liittyviä hakemuksia.

– En usko, että Kelan suuntaan on muita tapauksia vireillä ja se kertoo ehkä siitä, että perinteisesti Kelan päätöksistä on valitettu hallintovalituksina. Kun tämä päätös huomataan, niin saattaa tulla muitakin juttuja, Kumpuvuori arvioi.

Valtioneuvoston asettaman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tehtävänä on mm. torjua syrjintää. Se on voi kieltää esimerkiksi viranomaista jatkasta tai uusimasta henkilöön kohdistuvaa syrjintää ja asettaa kiellon tehostamiseksi uhkasakon. Näin toimittiin myös Kelan vammaisten tulkkauspalvelusta tehdyssä päätöksessä.

Jukka Kumpuvuoren mukaan hakemuksen jättäminen lautakuntaan onnistuu helposti esimerkiksi sähköpostilla, jos asia ei muutoin etene.

– Ensin ehkä kannattaa olla yhteydessä sen viranomaisen kanssa tai palvelutarjoajan kanssa, jonka kokee syrjivän itseä. Mutta sitten kannattaa kyllä aika nopeasti edetä tänne lautakuntaan ja jättää asia sitten sinne puolueettomasti päätettäväksi, Kumpuvuori neuvoo.