Lappeenrannan kaupunki joutuu palauttamaan 100 000 euroa Huhtiniemi-sopimuksesta

Asianajotoimiston selvityksen mukaan kaupungin ja rakennusliikkeen välinen sopimus ei ollut voimassa, joten kaupunki palauttaa Conte Invest Oy:lle yhtiölle käynnistysmaksun 100 000 euroa. Kaupunki ei myöskään voi hakea 300 000 euron korvauksia Conte Investiltä.

Lappeenranta
Huhtiniemen leirintäalue Lappeenrannassa kesäkuussa 2014.
Kylpylähotelli ei uhkaa leirintää Huhtiniemessä.Yle

Asianajotoimisto Merilampi Oy on selvittänyt Lappeenrannan kaupungin pyynnöstä, onko kaupungilla ollut sopimus Conte Invest Oy:n kanssa. Selvityksen mukaan sopimus ei ole ollut voimassa.

Asianajaja Mika Pakarisen selvityksestä ilmenee, että Lappeenrannan kaupunki ja Conte Invest ovat tehneet esisopimuksen kiinteistökaupasta 10.11.2008. Tämän jälkeen on Lappeenrannan kaupungin ja Conte Investin piti neuvottella ja laatia täytäntöönpanosopimus. Se piti allekirjoittaa 30.6.2011 mennessä.

Conte Invest Oy:n oikeudet siirtyivät Buildia Oy:lle, jonka pyynnöstä määräaikaa jatkettiin kaupunginvaltuuston 30.5.2011 tekemällä päätöksellä 30.5.2012 asti.

Tämän jälkeen täytäntöönpanosopimuksen neuvottelua ja allekirjoittamista koskevaa määräaikaa ei jatkettu, eikä kyseistä sopimusta allekirjoitettu 30.5.2012 mennessä. Näin ollen yhteistoimintasopimuksen ehtojen mukaisesti kyseinen sopimus raukesi.

Sopimus ei siis ollut voimassa, vaikka Lappeenrannan kaupunki hyväksyi sen omalta osaltaan kaupunginvaltuustossa 23.1.2012.

Kaupungin tulee siten palauttaa Conte Invest Oy:lle käynnistysmaksu 100.000 euroa.

Kaupunki ei selvityksen mukaan myöskään ole oikeutettu saamaan 300 000 euron sopimussakkoa, koska siitäkään ei ollut allekirjoitettua sopimusta.

Selvitys kokonaisuudessaan on luettavissa Lappeenrannan kaupunginhallituksen esityslistalta (siirryt toiseen palveluun).

Kaupunginhallitus käsittelee Huhtiniemi-asiaa kokouksessan maanantaina 23.1.2017. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva esittää kaupunginhallitukselle, että Huhtiniemen kylpylähanke päättyy tähän.