Kymin Ruukkia halutaan kehittää vanhaa kunnioittaen

Vireillä oleva kaavamuutos parantaisi Kymintehtaan entisen tehdasalueen käytettävyyttä. Kaavamuutos tulee pian julkisesti nähtäville.

Asemakaavamuutos
Ville Viinikainen katselee Kymintehdasta
YLE Anna Huittinen

Kymintehtaan entiselle tehdasalueelle halutaan mahdollistaa sen monipuolisempi käyttö. Vireillä oleva kaavamuutos selkeyttää ja eheyttää korttelirakennetta sekä alueen liikenne- ja pysäköintiratkaisua.

Täydennysrakentamista on suunniteltu niin, että se tukee kulttuuriympäristön erityispiirteitä. Lisäksi arvokkaiksi määritetyt rakennuskohteet on huomioitu suojelumääräyksillä. Kaavassa tutkitaan myös uuden katuyhteyden muodostamista Kyminkadun ja Ahlmanintien välille.

Asemakaavamuutos on tullut vireille UPM Kymmene Oyj:n aloitteesta vuonna 2015. Kaavaluonnos oli nähtävillä loka-marraskuussa 2016. Nyt Kymin Ruukin asemakaavamuutoksessa on käynnistymässä ehdotusvaiheen kuuleminen.

Kouvolan tekninen lautakunta saa ehdotuksen hyväksyttäväkseen kokouksessaan 24.1. Tämän jälkeen se tulee julkisesti nähtäville (siirryt toiseen palveluun).